Displej John Deere GreenStar 3 2630

GreenStar 3 Displej 2630

Charakteristika

  • Moduly Guidance a Guidance Pro
  • Dokumentácia
  • Výhody možností systému ISOBUS
  • Výkonnostný monitor

Navádzací systém, s ktorým môžete rásť

S rozvojom výroby vo Vašom podniku je potrebné riešiť stále zložitejšie problémy. Práve preto má zmysel investovať do displeja, ktorý má v sebe zabudovanú možnosť používania v budúcnosti: nový displej GreenStar. Umožní Vám úplne monitorovať a riadiť aplikácie, ktoré sú inštalované vo Vašom traktore, zberacom lise, obilnom kombajne alebo postrekovači.

Od dokumentovania a monitorovania výkonnosti až po systém navádzania a pokročilé funkcie ISOBUS, displej GreenStar 2630 vytyčuje nové normy pre pohodlie, komfort a účinnosť.

Precízne navádzanie

Presné navádzanie
Displej GreenStar 2630 je dodávaný s predinštalovaným softvérom systému navádzania na paralelné jazdy Parallel Tracking. Konfigurovateľná domovská stránka Vám umožňuje pracovať v režime navádzania, pričom máte možnosť pracovať so svojimi dokumentmi, systémom ISOBUS a monitorom výkonnosti. Potrebujete viac informácií? Jednoducho prejdite so svojim systémom na vyššiu verziu akou je AutoTrac alebor AutoTrac Universal 200. Alebo pridajte pokročilé riešenia, medzi ktoré patria iTEC Pro, Pivot Pro, riadenie náradia a automatické ovládanie sekcií.

ISOBUS kompatibilita

Pomocou systému ISOBUS máte všetko pod kontrolou
Využite možnosti, ktoré poskytuje ISOBUS - systém ovládania náradia a dokumentovania pracovnej operácie na jedinom displeji. Ľahko používateľný konektor náradia Vám umožní bezproblémovú fungovanie s každým náradím vybaveným digitálnou zbernicou ISOBUS. Displej GreenStar 2630 je certifikovaný pre pripojenie ISOBUS 2011 a vyhovuje norme ISO 11783.

Manažér prístupu

Manažér prístupu - Access Manager
Systém Access Manager poskytuje ľahko používateľnú funkciu vypínania, ktorou je možné vymedziť oblasti, ktoré chcete, aby obsluha nemohla zmeniť. Definovaním úrovne užívateľského prístupu máte možnosť zaistiť, aby také bežné nastavenia ako A-B línia, mohli byť modifikované, iba vtedy, ak to Vy budete chcieť.

Dokumentácia a spracovanie dát

Dokumentovanie a práca s údajmi
Dokumentovanie pomocou displeja poskytuje možnosť farebne mapovať na obrazovke. Môžete farebne zakódovať každú jazdu na mape pokrytia a získate tak reálny obraz o vynechávkách a prekrytiach. Zobrazená mapa vyjadruje zmeny v aplikačných dávkach počas postrekov a hnojení priemyselnými hnojivami, pričom legenda vyjadruje každú farbu. Na zberových strojoch je podporovaná funkcia mapovania úrody.

Integrované monitorovanie výkonu

Integrovaný monitor výkonnosti
Displej GreenStar 2630 Vám ušetrí peniaze a nepotrebujete dodatočný monitor výkonnosti na kompatibilných strojoch. A poskytuje Vám prehľad o hodnotách exploatačných parametrov*, medzi ktoré patrí:

  • spotreba paliva (l/h)
  • pojazdová rýchlosť, výkonnosť, zaťaženie motora
  • celkové alebo priemerné hodnoty: plocha, vzdialenosť, pracovný čas, čas voľnobehu; rýchlosť a výkonnosť

Video funkcia

Video funkcia
Displej GreenStar 2630 je dodávaný s video vstupom. V prípade, že potrebujete mať výhľad smerom dozadu alebo traktor agregátujete s veľkorozmerným náradím, tak postačuje namontovať kameru. Videozábery môžete sledovať na displeji priamo počas prevádzky stroja.

* zobrazované hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od používaného traktora, silážnej rezačky alebo kombajnu.

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk