Riešenia John Deere RTK

Systém RTK

Charakteristika

  • Flexibilné využívanie pre zvýšenú presnosť
  • Rýchle pripojenie signálu
  • Perfektná opakovateľnosť nadväzujúcich jázd
  • Sytém RTK Extend sa vyznačuje vysokou výkonnosťou

Satelitná navigácia typu Real Time Kinematic (RTK) je metódou, ktorá našla uplatnenie pri zemných prácach a tiež aj v poľnohospodárstve v oblasti automatického navádzania strojových súprav. Metóda využíva meranie fázového nosiča signálu GPS, pričom jediná referenčná stanica zabezpečuje korekcie signálu v reálnom čase. To umožňuje usmerňovať jazdu vozidla (traktora, obilného kombajnu a p.) s presnosťou niekoľkých centimetrov.

Ako funguje systém RTK.

Diagram systému John Deere RTK

Systém RTK pozostáva z lokálnej základňovej stanice umiestnenej na kraji poľa alebo farmy. Táto základňová stanica vysiela korekčný signál smerom k prijímaču StarFire iTC umiestnenom na vozidle vybavenom prijímačom RTK signálu. Základňová stanica monitoruje konšteláciu satelitov systému GPS a priebežne vypočítava polohu.

Pretože základňová stanica nemení svoju polohu, zistené chyby možno vypočítať priamo v reálnom čase. Tieto kolísania sú vysielané do vozidla cez rádiový systém RTK. Prijímač umiestnený na vozidle využíva túto informáciu pre výpočet vysoko presnej a korigovanej geografickej polohy.

 

Presnosť sa vypláca.

Pretože systém AutoTrac RTK optimalizuje výkonnosť navádzania, zároveň tak optimalizuje aj návratnosť vynaložených investícií.

Hlavné znaky

Získajte viac informácií o predmetných produktoch nižšie.

Systém AutoTrac a RTK

Systém AutoTrac a RTK: riešenie, ktoré je presnosti na čele.

Navádzací systém John Deere RTK

Perfektná opakovateľnosť.
V prípade, že Vaša práca súvisí s presným poľnohospodárstvo potrebujete tú najvyššiu možnú presnosť navádzania strojových súprav: tým riešením je AutoTrac v kombinácií so systémom RTK. Signál StarFire RTK kombinovaný so systémom AutoTrac predstavuje ten najpresnejší spôsob navádzania s opakovateľnou presnosťou, ktorý ponúkame. Uľahčuje také operácie, medzi ktoré patrí oborávanie a hrobkovanie, spracovanie pôdy v pásoch, prihrňovanie a kultivácia.

Bezproblémové riešenie systému RTK.
V prípade mnohých užívateľov môže byť najvhodnejším riešením využívanie dílerskej veľkoplošnej siete RTK. Prečo? Prenajímanie užívateľskej licencie od Vášho lokálneho dílera John Deere eliminuje potrebu vlastniť vlastnú základňovú stanicu. Celkové investície sú nižšie. A môžete zabudnúť na problémy s údržbou systému. A keď to nestačí, farmári v mnohých Európskych krajinách môžu zvýšiť flexibilitu systému RTK pridaním nášho systému StarFire Mobile RTK. Takéto riešenie poskytuje špičkovú presnosť bez toho, že by ste boli obmedzovaní rozsahom a možnosťami lokálnej základňovej stanice.

Systém RTK Extend.
Pomocou systému RTK Extend môžete udržovať výkonnosť a úplnú funkčnosť systému RTK dokonca aj vtedy, keď sa v zornom uhle dočasne vyskytnú určité prekážky. Ak prijímač StarFire iTC je napájaný dlhšie než jednu hodinu, funkcia RTK-Extend udrží presnosť RTK počas 15 minút od momentu, keď došlo ku strate signálu základnej stanice (prípadne po dobu 2 minút, ak bol prijímač zapnutý kratší čas než 1 hodinu.

Základňová stanica RTK

Základňová stanica: Flexibilita za účelom vyššej presnosti

Základňová stanica RTK

Umiestnite ju tam, kde ju potrebujete mať
Trojnožka (stojan) je súčasťou základného vybavenia, ale možno ju zameniť za univerzálne montážne svorky, pomocou ktorých možno základňovú stanicu namontovať na stĺpik plotu, budovu alebo iný pevný bod. Pri umiestňovaní základňovej stanice treba mať na zreteli, že jej umiestnenie vo vyššej polohe zvyšuje šance na dosiahnutie priameho výhľadu, ktorý je potrebný mať medzi Základňovou stanicou a prijímačom StarFire iTC na vozidle. Rozsah signálu systému RTK System (vzdialenosť medzi Základňovou stanicou a vozidlom) v jednom smere je asi od 8 km až do 12 km v závislosti na polohe a tvare teréne.

Základňová stanica vyžaduje 12 V napájací zdroj. Pre základňové stanice s pevným uchytením na jednom mieste, napríklad na budove alebo veži rádiového vysielača, sa odporúča využívať napájanie 220 V, prípadne 12 V. Prijímač StarFire iTC a rádio vyžadujú približne 1,5 As.

Komponenty z ktorých pozostáva:

  • Prijímač StarFire 3000
  • RTK rádio
  • Aktivácie systému RTK
  • Inštalačné vodiče

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk