Traktory radu 6M

 • Nový traktor 6M – Vyrobený pre Vás

  Spravte každý deň viac

Traktory radu 6M

Prednosti radu 6M
Aby ste dokázali každý deň vykonať väčší kus práce, naše traktory John Deere typového radu 6M sú konštrukčne riešené tak, aby sa vyznačovali vyššou výkonnosťou, či už pri práci na poli, ako aj pri doprave na ceste. Všetky tieto traktory sa vyznačujú úplnou kvalitou, výkonom a spoľahlivosťou, ktoré očakávate od značky John Deere a naviac, majú nové inovatívne znaky, ktoré ich robia univerzálnejšími, výkonnejšími a schopnými pracovať efektívnejšie než tomu bolo hocikedy v minulosti.

Partner, ktorý Vám pomôže dosiahnuť Vaše ciele
Traktory John Deere typového radu 6M boli skonštruované, aby sa stali Vašim dôveryhodným partnerom vo všetkých aspektoch Vašej práce v poľnohospodárskych výrobných systémoch. Nech sú už sú Vaše ciele akékoľvek, Váš traktor typového radu 6M Vám pomôže dosiahnuť tieto ciele s ľahkosťou a to deň čo deň.

Silák s mozgom
Váš traktor John Deere typového radu má presne takú silu akú potrebujete, aby ste perfektne dokázali zvládnuť vykonávaný technologický postup. Traktorom typového radu 6M výkon dodávajú optimalizované vysokoúčinné motory PowerTech PVX, pričom novú „špičku tohto radu“ predstavuje model 6170M s maximálnym výkonom 120 kW (170hp) stanoveným podľa normy č. 97/68EC.

Celorámová koncepcia znamená úplnú univerzálnosť.
Konštrukcia všetkých traktorov John Deere typového radu 6M sa opiera o celorámovú koncepciu vyvinutú firmou John Deere, ktorá sa vyznačuje vysokou integrovanou pevnosťou, nízkou úrovňou vibrácií a nízkou celkovou hmotnosťou. Hydraulický systém PFC bol zosilnený, tak aby dokázal zvládnuť mimoriadne požiadavky náradia s ktorým je traktor agregátovaný, a naviac je zvýšená univerzálnosť predného závesu a predného vývodového hriadeľa.

 • Iba nafta

  Šesť motorov. Riešenie na báze jednej kvapaliny.

  Motory PowerTech PVX s objemom 4,5 lt a 6,8 lt pre svoju prácu potrebujú iba naftu.

 • Pohodlné ovládanie

  Cíťte sa pohodlne

  Ergonomicky riešená pohodlná kabína typu ErgonomicComfortCab poskytuje špičkový komfort a výhľad.

 • Traktor 6M

  Traktor typového radu 6M má silné svaly

  Väčšia zdvihová sila znamená väčší výkon čelne neseného nakladača.

Hlavné znaky

Nové traktory John Deere typového radu 6M sa vyznačujú vynikajúci charakteristickými znakmi, ktoré Vám umožnia zvýšiť výkonnosť a produktivitu Vašej práce. Kliknite na nižšie uvedené odkazy a dozviete sa viac!

Motor

Motor

Motor PowerTech PVX spĺňa emisné limity triedy IIIB – Zelená účinnosť a John Deere

- Riešenie na báze jedinej kvapaliny (Len motorová nafta)
- Vysokotlakový systém vstrekovania paliva HPCR a jednotka riadenia funkcie motora (Engine control unit -ECU)

Čistejšie spaľovanie paliva

Turbovýmenník s premenlivou geometriou napomáha znižovať spotrebu paliva a zabezpečuje účinné spaľovanie paliva. Štvorventilová hlava valcov zvyšuje účinnosť, výkon a krútiaci moment. A vysokotlakový systém vstrekovania paliva (High Pressure Common Rail - HPCR) udržuje prietok oleja pri vysokom tlaku za účelom veľmi presného dávkovania. A výsledok? Účinnejšie spaľovanie paliva, nižšia spotreba paliva – a menšie množstvo emisií.

Hydraulický systém

Hydraulický systém

Systém kompenzácie tlaku a prietoku (Pressure-and-flow-compensated system PFC), 114 Lt/min

Tento systém sa vyznačuje nasledovnými prednosťami:

 • Znížené namáhanie motora
 • Vyššia palivová účinnosť
 • Zdokonalené chladenie oleja
 • Znížená vnútorný únik oleja
 • Znížená úroveň hlučnosti hydraulického systému
 • Menšie namáhanie hadíc a tesnení

Tlak oleja v celom systéme je riadený na základe funkcie vyžadujúcej najvyššiu hodnotu tlaku. V prípade, že dôjde k požiadavke na nižšiu hodnotu tlaku tak tejto okolnosti je prispôsobovaný tlak hydraulického čerpadla a výkon motora. Za ďalšie prednosti hydraulického systému možno považovať:

 • mechanicky riadené ventily,
 • hydraulické riadenie umožňujúce ovládanie s minimálnym úsilím,
 • hydraulické kvapalinové brzdy, ktoré sa vyznačujú vynikajúcou brzdnou účinnosťou,
 • 3-bodový záves so zdvihovou silou, ktorá umožňuje bezproblémovú manipuláciu aj s najťažším náradím

Prevodovky

Prevodovka

Spoločné znaky prevodoviek

Celá skupina prevodoviek značky John Deere predstavuje kombináciu energeticky úspornej technológie spolu s osvedčeným konštrukčným riešením, ktoré zabezpečuje:

 • spoľahlivosť,
 • vysokú účinnosť,
 • nízku úroveň hlučnosti,
 • pohodlné ovládanie,
 • nízke prevádzkové náklady

K dispozícií sú nasledovné typy prevodoviek:

Prevodovka

Rýchlosť

6115M

6125M

6130M

6140M

6150M

6170M

PowerReverser

30 km/h

16/16

16/16

16/16

- - -

- - -

- - -

PowrQuad PLUS

30 km/h

16/16

16/16

16/16c

16/16

- - -

- - -

PowrQuad PLUS

40 km/h

16/16

16/16

- - -

- - -

- - -

- - -

PowrQuad PLUS

40 km/h

24/24

24/24

24/24

24/24

20/20

20/20

AutoQuad PLUS

40 km/h

24/24

24/24

24/24

24/24

20/20

20/20

AQP Eco Shift

40 km/h

24/24

24/24

24/24

24/24

20/20

20/20

 • PowrReverser 16/16, 30 km/h,
 • PowrQuad PLUS 16/16, 30 km/h alebo 40 km/h,
 • PowrQuad PLUS 20/20 alebo 24/24, 30 km/h alebo 40 km/h,
 • AutoQuad PLUS 20/20 alebo 24/24, 35 km/h (len pre Japonsko), 40 km/h,
 • AutoQuad PLUS Eco Shift 20/20 alebo 24/24, 40 km/h)

Odpružená predná náprava TLS

Mechanický pohon prednej nápravy (MFWD) – Systém trojbodového odpruženia (TLS)

Systém trojbodového odpruženia prednej nápravy TLS Plus poskytuje obsluhe vyššie pohodlie tým, že umožňuje znížiť námahu a zvyšuje produktivitu práce. Toto riešenie je k dispozícií pre všetky kabíny traktorov typového radu 6M a vyznačuje sa nasledovnými znakmi:

 • Samo vyrovnávací systém v rozsahu zdvihu +/- 50 mm vo všetkých podmienkach zaťaženia nápravy.
 • Permanentné aktivovanie odpruženia nápravy prostredníctvom automatického nastavenia citlivosti a rozsahu odpruženia podľa zaťaženia nápravy (od ťažkého náradia neseného vzadu po ťažké práce s čelne neseným nakladačom)
 • Optimalizovanie ťahového výkonu pri práci s dlhým ťažným tiahlom prostredníctvom synchronizácie systému snímania závesu pre kompenzovanie efektu spôsobovaného kolísaním výkonu pri prácach s veľkým ťahovým odporom.
 • Zvýšenie výkonu prenášaného na podložku až o 7 %

Trojbodové odpruženie TLS s brzdami
Charakteristiky bŕzd prednej nápravy John Deere:

 • Zvýšená účinnosť brzdenia v dôsledku použitia prídavných brzdových kotúčov na prírubách prednej nápravy.
 • Dvojokruhový brzdový systém je použitý na všetkých modeloch s oddelením okruhov predných a zadných bŕzd.

Celorámová konštrukcia

Rámová konštrukcia

Konštrukcia traktorov typového radu 6M využíva tri veľkosti rámu a rozvoru kolies:

Modely 6115M, 6125M

2580 mm

Modely 6130M, 6140M a 6150M

2765 mm

Model 6170M

2800 mm

Pevný oceľový rám je výnimočným produktom firmy John Deere už od roku 1992:

 • Unikátne riešenie umožňuje znášať väčšie zaťaženia bez potreby zvýšiť hmotnosť traktora.
 • Mostová konštrukcia rámu poskytuje vynikajúcu pevnosť štruktúry konštrukcie a umožňuje dosiahnuť kompaktné modulárne riešenie bloku prevodovky.
 • Celorámová konštrukcia znáša zaťaženie zatiaľ, čo sústava prenosu výkonu môže bez problémov prenášať výkon ku koncovým prevodom.
 • Všetky komponenty majú presne definovanú funkciu a v ich konštrukcii nie sú uplatňované kompromisy.
 • S úspechom možno zvládnuť prácu s veľkorozmerným náradím a väčším zaťažením, výsledkom čoho je vyššia úroveň produktivity

Vylepšená servisovateľnosť

 • V práci obsluhy je menej prestojov a viac priestoru pre efektívnu prácu zásluhou rýchlejšieho zvládnutia činností spojených s vykonávaním technického servisu.
 • Výmenu modulov komponentov je možno vykonávať kompletne, takže traktor nie je potrebné rozdeľovať na bloky s vymenenými komponentmi a s nevymenenými komponentmi.
 • Uchytenie rámu umožňuje ľahký prístup k servisným bodom bez toho, že by dochádzalo k narušovaniu iných systémov.
 • Riešenie kabíny umožňuje jej sklápanie, čo uľahčuje prístup obsluhy ku kľúčovým komponentom konštrukcie traktora
6M Series Tractors

Traktory radu 6M

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk