Traktory radu 9RX

 • Traktory radu 9RX so 4-mi pásmi

  Stačí zavesiť a ťahať!

 • Traktory radu 9RX so 4-mi pásmi

  Stačí zavesiť a ťahať!

 • Traktory radu 9RX so 4-mi pásmi

  Stačí zavesiť a ťahať!

 • Traktory radu 9RX so 4-mi pásmi

  Stačí zavesiť a ťahať!

Traktory radu 9RX

Je načase objaviť špičkový ťahový výkon traktorov typovej rady 9RX

 K dispozícií máte robustný traktor, ktorý je konštrukčne riešený tak, aby poskytoval veľký ťahový výkon, pričom jeho celková šírka je iba 3 m (s pásmi o šírke 762 mm). V konštrukcií tohto traktora sú použité 4 pásy, ktorých kontaktná plocha s pôdou umožňuje prenos väčšieho výkonu na pôdu. Je tomu tak zásluhou väčšej kontaktnej plochy než pri použití dvoch pásov a dvoch kolies v prípade  kombinovaného koleso-pásoveho traktora. A naviac, táto typová rada traktorov je vybavená inteligentnými riešeniami, ktoré pri práci na poli prinášajú mnohé prednosti. Schmatnite svoje kľúče a poďte – je čas objaviť ŠPIČKOVÝ ťahový výkon.

Výkon, ktorý potrebujete

 Výkonové parametre 

 Táto typová rada traktorov je vybavený výkonnými motormi  John Deere PSS s objemom 13,5 litro a  QSX Cummins s objemom 15,0 litrov, ktoré sa vyznačujú vysokým výkonom a veľkým krútiacim momentom. Motory týchto traktorov sú schopné dosahovať maximálny výkon až 670 hp.

Ovládanie

 Intuitívne uložené ovládače

 Prostredníctvom displeja s dotykovou obrazovkou, ktorý patrí do systému Generation 4 CommandCenter, môžete ovládať všetko to, čo potrebujete a to všetko môžete robiť dotykom Vašich prstov – je to také jednoduché ako používanie Vášho smartphonu. Súčasťou manažérskych riešení Management Solutions, aplikovaných na traktore je prijímač StarFire a aktivácia navigačného systému AutoTrac.

Prevodovka

 Nová prevodovka e18  so systémom Efficiency Manager

 Pri konštruovaní tejto typovej rady traktorov sa vychádzalo z požiadavky dosahovať najnižšiu možnú spotrebu paliva v celej sústave vykonávaných prác. Tento cieľ umožňuje dosahovať prevodovka  e18 vybavená systémom Efficiency Manager. Táto prevodovka  automaticky radí prevodové stupne a ovláda plynovú klapku, tak aby ste dosiahli požadovanú pojazdovú rýchlosť.

Traktory radu 9RX so štyrmi pásmi

 Vynikajúca adaptabilita

 Táto typová rada traktorov s celkovou šírkou vozidla 2,98 m (pri šírke pásov 762 mm) plní všetky predpisy týkajúce sa jazdy vozidiel po cestných komunikáciách.

Hlavné znaky

 Väčší výkon prenášaný na podložku po ktorej sa traktor pohybuje. Väčší výkon pre Vašu výkonnú prácu.

 Traktory typového radu 9RX sú schopné prenášať na podložku po ktorej sa pohybujú podstatne väčší výkon než tomu bolo doteraz. Zásluhu na tom má maximálny výkon motora – 670 hp, 18 stupňová elektronická prevodovka a 4 pásy, ktoré ako celok vytvárajú podmienky pre neuveriteľný ťahový výkon. Traktor tejto typovej rady sa tak stal perfektným partnerom pre ťahanie aj toho najťažšieho nákladu a pre ľahké vykonávanie takých prác ako je spracovanie pôdy pred sejbou, orba, hĺbkové kyprenie pôdy a sejba.

Výkonnosť

Väčšia kontaktná plocha pásov s povrchom, vyšší výkon

 Väčšia kontaktná plocha pojazdového mechanizmu s pôdou. Väčší výkon.

 Dva stredové valce, pripadajúce na jeden pás, rovnomerne rozkladajú hmotnosť traktora 9RX a vytvárajú väčšiu kontaktnú plochu pojazdového mechanizmu s pôdou než akýkoľvek iný kolesový traktor.

 Maximálna účinnosť.

 Väčšie hnacie reťazové koleso zapája do prenosu výkonu o 40 % viac kontaktných výstupkov než v prípade konkurenčných strojov, čím zvyšuje prenos krútiaceho momentu a tým účinne poháňa štyri sústavy pásov.

 Systém aktívneho riadenia Active Command Steering.

 Výnimočný systém aktívneho riadenia vyvinutý firmou John Deere - Active Command Steering (ACS) zlepšuje stabilitu traktora pri vykonávaní poľných prác a znižuje veľkosť úsilia vynakladaného obsluhou pri riadení a to hlavne pri otáčaní na úvratiach. Zlepšuje sa tiež kvalita jazdy a ovládanie traktora pri manévrovaní s ťažkým náradím na plochách medzi pozemkami.

 Prejazdy po vlhkom poli.

 Veľká kontaktná plocha pojazdového mechanizmu s pôdou, ktorú majú traktory typového radu 9RX zlepšuje flotačné vlastnosti traktora pri prejazdoch po vlhkom poli a znižuje prekĺzávanie podvozku.

 Lepšie vzchádzanie vysiatych plodín.

 Veľká kontaktná plocha pojazdového mechanizmu s pôdou u traktorov typového radu 9RX zabezpečuje rovnomerné rozloženie hmotnosti traktora, čím sa redukuje poškodenie a utláčanie pôdy  a tým je zabezpečené lepšie vzchádzanie vysiatych plodín. Predchádza sa tým aj vytváraniu koľají v pôde počas otáčania na úvratiach.

 Lepšia kvalita jazdy.

 Prevodovka e18 poskytuje vo svojej triede najvyššiu kvalitu radenia prevodových stupňov, čím vylepšuje Váš komfort pri jazde a napomáha redukovať nežiaduce napätie.

 Viac vykonanej práce. Jeden traktor.

 Vynikajúce ťahové vlastnosti traktorov typového radu 9RX robia tieto traktory ideálnymi pre ťahanie široko záberového pracovného náradia a vykonávanie viacerých operácií v rámci jedného prejazdu.

Komfort

Riadenie Hands free

 Hands free riadenie traktora.

 Systém iTEC Pro maximalizuje výkonnosť prostredníctvom automatizovaného hands-free riadenia pri jazde po poli a pri otáčaní na úvratiach, čím v značnej miere redukuje napätie a vylepšuje pracovný komfort pre obsluhu traktora.

 Maximálny komfort.

 Vo vzťahu ku komfortu sme nerobili žiadne kompromisy, takže budete si môcť vychutnať hladšiu jazdu zásluhou kabíny odpruženej v štyroch bodoch, pričom zdvih kabíny je 100 mm smerom dole a 500 mm smerom hore. K tomu si prirátajte veľkú kontaktnú plochu pojazdového mechanizmu, čím sú absorbované nárazy a dva stredové valce pripadajúce na jeden pás, ktoré eliminujú akékoľvek vibrácie. Traktory typového radu 9RX Vám jednoducho umožnia považovať únavu za vec patriacu do minulosti.

 Pracujte rýchlejšie. Dosiahnite viac.

 Rýchlosť pri prejazdoch po ceste až do 30 km/h (v závislosti na predpisoch v konkrétnej krajine) Vám umožní získať viac času pre užitočnú prácu.

Nízke prevádzkové náklady

Dlhší pás, dlhšia životnosť

 Dlhší pás, dlhšia životnosť.

 Remene pásov na traktoroch typového radu 9RX sú o 20% dlhšie než tie, ktoré sú použité na porovnateľných traktoroch. Takýmto riešením možno dosiahnuť o 20 % menej otáčok, o  20 % kratší čas kontaktu pásu s pôdou a o 20 % dlhší čas medzi výmenami remeňov pasov.

 Bez-údržbové stredové valce.

Traktory typového radu 9RX sú vybavené dvomi väčšími a robustnejšími stredovými valcami s cieľom znížiť náklady na servis a zároveň dosiahnuť menšie nároky traktorov 9RX na vykonávanú technickú starostlivosť. Tým sa predĺži čas bezporuchovej práce traktorov, čo zároveň šetrí Vaše peniaze.

 Hladký a účinný prenos výkonu.

 Prevodovka e18 predstavuje kombináciu účinného prenosu výkonu a komfortu. Integrovaný systém Efficiency Manager optimalizuje účinnosť prevádzky traktora s cieľom zabezpečiť najmenšiu možnú spotrebu paliva.

 Práca bez prekrývania pracovných záberov strojov.

 Zabudovaný navigačný systém AutoTrac s podporou hands-free navádzania redukuje prekrývanie pracovných záberov strojov, s ktorými je traktor agregátovaný,  až o 90 %. Je to perfektný pomocník pre udržovanie priamočiareho resp. zakriveného pohybu, čo prispieva k šetreniu pracovného času, paliva a prevádzkových nákladov. Váš pracovný deň sa tak stáva menej únavný a viac oddychový.

Maximálna doba bezporuchovej práce

Súčiastky s dlhou životnosťou

 Súčiastky s dlhou životnosťou.

 Mazané za účelom dlhej životnosti, olejom naplnené nosné otočné kĺbové spoje znižujú potrebu vykonávania technickej údržby a veľkosť nákladov. Väčšie, robustnejšie stredové valce majú tiež servisný interval 10000 hodín, čím zásadným spôsobom znižujú prevádzkové náklady a maximalizujú dobu bezporuchovej práce.

 Nie je potrebné zastaviť.

 Vzadu nesená palivová nádrž s objemom 1490 lt je integrovaná do rámu traktora 9RX a svojim objemom zabezpečuje dostal paliva pre plynulú prácu počas celého pracovného dňa. Nie je potrebné zastavovať pri vykonávaní pracovnej úlohy.

 Spoľahlivý pásový podvozok.

 Väčší priemer hnacích kolies, väčší uhol opásania a zväčšený počet výstupkov v zábere napomáha zabraňovať prekĺzávaniu pása po hnacom ozubenom kolese.

Výkon, ktorý potrebujete

Výkon, ktorý potrebujete

 S výkonom 670 hp dostupným na tiahle, s navýšením krútiaceho momentu o 38% a navýšením výkonu o 10% pre prácu v ťažkých podmienkach otázka nestojí tak, že čo robiť s traktorom s 9RX – ale, čo nemôžeme robiť s týmto traktorom?

 Motor 13.5 L PowerTech PSX s objemom 13,5 lt  je vybaveným duálnym turbo systémom a motor Cummins OSX s objemom 15 lt má turbovýmenník s variabilnou geometriou (Variable-Geometry Turbocharger - VGT). Obidve riešenia poskytujú vynikajúci priebeh výkonu motora, krútiaceho momentu a pružné reagovanie motora na zmenu zaťaženia. Poskytujú tiež viac vzduchu pre motor a udržujú účinný chod motora a zároveň tak zvyšujú výkonnosť Vašej práce.

 Čistejšie emisie.

 S cieľom minimalizovať environmentálne účinky traktorov 9RX obidva motory, spomenuté v predchádzajúcej časti, spĺňajú emisné normy triedy STAGE IV a to s použitím technológie selektívnej katalytickej redukcie.

 Inteligentné chladenie.

 Vynikajúci systém recirkulácie výfukových plynov (Exhaust Gas Recirculation - EGR) umožňuje znížiť teplotu spaľovania zmiešavaním chladených výfukových plynov s čerstvým vzduchom. Tým sa redukuje množstvo emisií a zlepšuje palivová hospodárnosť, čo znamená, že môžete pracovať dlhšie a s vyššou hospodárnosťou.

 Integrovaný systém riadenia emisií.

 Dokonalý integrovaný systém riadenia emisií kombinuje funkciu systémov DOC, EGR a SCR a tým redukuje požiadavky jednak na motorovú naftu, ako aj na kvapalnú zložku výfukových plynov vznikajúcich v naftovom motore s cieľom maximalizovať celkovú účinnosť kvapalnej zložky výfukových plynov (spotreba DEF je len 2-3% z celkového množstva použitej motorovej nafty).

Účinné využívanie paliva pri jazde v každom teréne

Nízka spotreba paliva v akomkoľvek teréne

 Traktory typového radu 9RX sú vybavené špičkovou prevodovkou e18 PowerShift so systémom Efficiency Manager, ktorá umožňuje radiť 18 prevodových stupňov pre jazdu vpred, 6 prevodových stupňov pre jazdu vzad. Presne takouto prevodovkou sú vybavené aj traktory typového radu 9R a 9RT. Prevodovka e18 umožňuje automaticky radiť prevodové stupne s cieľom udržovať pojazdovú rýchlosť a odbremeňuje obsluhu od častého radenia prevodových stupňov pri významnej zmene zaťaženia. Operátor iba nastaví hodnotu maximálnej rýchlosti a prevodovka bude radiť v závislosti na zaťažení tak, aby sa dosiahla nastavená pojazdová rýchlosť pri minimálnych otáčkach motora.

 Prevodovka e18 poskytuje s ľahkosťou úžasný výkon – a prostredníctvom automatického radenia prevodových stupňov môžete si vychutnať pohodlnú jazdu bez akéhokoľvek napätia  a namáhania.

V prípade, že obsluha vyžaduje úplné manuálne ovládanie, automatické ovládanie systému prevodovky PowerShift možno ľahko vypnúť stlačením dotakového vypínača na bloku CommandCenter alebo manuálnym radením prevodovky ovládacou radiacou pákou na bloku Commandarm.

 Účinné radenie rýchlosti.

 Systém efektívneho riadenia výkonnosti Efficiency Manager patrí medzi špičkové riešenia vyvinuté firmou John Deere exclusive. Úplne postačuje, aby ste nastavili maximálnu rýchlosť a prevodovka bude radiť v závislosti na zaťažení, tak aby sa dosiahla nastavená rýchlosť pri minimálnych otáčkach motora. To umožňuje udržovať minimálnu spotrebu paliva.

 Prostredníctvom systému Efficiency Manager môžete nastaviť dve rôzne hodnoty pojazdovej rýchlosti. Rýchlosť F1 môže byť nastavená pre ľubovolnú hodnotu pojazdovej rýchlosti v rozsahu 3,2 – 20,3 km/h a rýchlosť F2 môže byť nastavená pre ľubovolnú hodnotu pojazdovej rýchlosti v rozsahu 3,2 - 30 km/h. Požadovanú rýchlosť môžete zvoliť jednoduchým spôsobom – kliknutím na spínač, ktorý sa nachádza na opierke ovládania CommandARM.

Riadenie bez námahy

 Lepšie možnosti využívanie pojazdovej rýchlosti pri prejazdoch (doprave).

 Prevodovka e18, ktorá sa využíva na traktoroch typovej rady 9RX poskytuje maximálnu rýchlosť pri prejazdoch (doprave) až do  30 km/h (v závislosti na predpisoch v konkrétnej krajine) – takže budete schopný vykonať svoje práce a ukončiť ich skôr než tomu bolo hocikedy v minulosti.

Perfektne vyvážený

Perfektne vyvážený

 Rozloženie hmotnosti traktora na prednú a zadnú časť v pomere 55:45 znamená, že traktory typového radu 9RX majú optimalizované rozloženie hmotnosti a to Vám umožní dosahovať prínosy zásluhou lepších ťahových vlastností, menšie opotrebovanie pásov a menšie utláčanie pôdy – a to nehovoríme o redukovaní Vašich nákladov zásluhou celkovo vyššej palivovej hospodárnosti.

 •  Rázvor náprav: 4127 mm
 •  Celková dĺžka: 8180 mm (od prednej časti kapoty motora po záves)
 •  Šírka: 2980 mm s pásmi o šírke 762 mm a 3120 mm s pásmi o šírke 914 mm
 •  Celková výška: 3720 mm  (po vrchol kabíny)

Hmotnosť traktorov typového radu 9RX je celkovo vyladená a podľa potreby možno rozloženie ovplyvňovať nastavovaním závažia. Tým sa redukuje časovo náročné nastavovanie hmotnosti pri používaní náradia a zlepšuje sa výkonnosť Vašej práce.

 Celková hmotnosť traktorov typového radu 9RX je 26761 kg vybavených štandardnými pásmi a bez vývodového hriadeľa a bez zadného trojbodového závesu.

Zabudované planetové koncové pohony umožňujú ľahké nastavovanie šírky profilu pásu. S pásmi o šírke 762 mm dosahujú traktory typového radu 9RX menšiu šírku než 3 m, čo uľahčuje prejazdy po každej ceste a spĺňajú sa tak predpisy EU.

Minimálne utláčanie pôdy

Minimálne utláčanie pôdy

 Širšia hladšia konštrukcia pásov a vyvýšená predná napínacia kladka napomáha traktorom typového radu 9RX vytvárať takú kontaktnú plochu, ktorá zaručuje lepšie rozloženie hmotnosti, lepší komfort pri jazde a vyšší ťahový výkon. To zároveň uľahčuje udržovať smer pohybu pri jazde – a to dokonca aj pri jazde po svahoch.

 Minimalizovanie údržby.

 Pásy sú o 20 % dlhšie a to redukuje ich kontakt s podložkou po ktorej sa traktor pohybuje, čím sa predlžuje životnosť pásov o 20 %. Spodná časť podvozku je konštrukčne riešená s použitím super trvanlivej tvrdenej ocele a čo je najdôležitejšie – nie sú použité žiadne pneumatiky a to znamená, že nedochádza k defektom!

 Vhodné do každých podmienok.

 Prostredníctvom hnacieho kolesa s priemerom väčším o 10% než je použitý u konkurenčných strojov, traktory typového radu 9RX zapájajú do záberu o 41 % viac vulkanizovaných hnacích výstupkov dezénu pásu pri prenose výkonu. Konkrétne to znamená lepší kontakt s podložkou po ktorej sa traktor pohybuje, väčší krútiaci moment a lepší prenos ťahového v každých podmienkach.

 Minimalizácia utláčania pôdy.

 Veľmi utlačená pôda zabraňuje infiltrácií vody do pôdy pohybu vody v pôde. Tým je negatívne ovplyvňovaný rast pestovaných plodín. Je to výsledok zlého rozloženie hmotnosti traktora v zóne kontaktu pojazdového ústrojenstva s pôdou. Aby bolo možné rovnomerne rozložiť hmotnosť traktora a redukovať utláčanie pôdy, tak je potrebné mať viac kontaktných bodov a väčšiu kontaktnú plochu. Práve preto hmotnosť traktorov typového radu 9RX je rozložená na štyri nápravy a veľkú kontaktnú plochu pásov s podložkou a to minimalizuje utláčanie pôdy, rozrušovanie pôdy a nadmerné prejazdy traktora po úvratiach.

Maximálny prenos výkonu na pôdu

Maximálny prenos výkonu na povrch

 Robustný a pevný podvozok traktorov typového radu  9RX možno považovať za najväčší podvozok traktorov ponúkaných na trhu s pásmi o šírke 762 mm a 914 mm s rozstupom 2210 mm. Mimoriadne veľké hnacie ozubené koleso (1000 mm), veľká povrchová plocha výstupkov, a  uhol opásania 101° umožňuje uvedenie do záberu 6 výstupkov dezénu. V kombinácií s napätím ťahu 1100 barov dochádza ku zmierňovaniu preklzu výstupkov dezénu a výsledkom je maximálny prenos výkonu na podložku. Optimálna poloha vodiacej kladky a stredových valcov maximalizuje kontakt pásu s podložkou a zlepšuje trakciu a flotáciu celého pásového podvozku. Predpätie pásov možno ľahko udržovať prostredníctvom napäťového senzora umiestneného v kabíne a hydraulicky poháňaných akumulačných valcov.

 Redukovanie preklzu.

 Na traktoroch typového radu 9RX sú použité na pásoch hnacie výstupky so šírkou väčšou o 12 % v porovnaní s konkurenčnými strojmi a rovnako aj s väčším uhlom opásania o 24 ° ako aj s predpätím pásov väčším o 60%. Týmto riešením sa predchádza preklzovaniu pásu a tiež to zlepšuje uvoľňovanie častíc blata a nečistôt z hnacieho kolesa.

 Flotácia na vlhkej pôde.

 Vyberte si medzi pásmi so šírkou 762 mm a 914 mm a na traktoroch typového radu 9RX môžete dosiahnuť kontaktnú plochu otlačku pásov celkovo väčšiu o 215% v porovnaní s otlačkom od individuálnych podvozkov IF800/70R38. Tým sa zlepšuje flotácia vo vlhkých podmienkach, redukuje sa preklz a zlepšuje sa stabilita vozidla.

Konštrukcia 9RX

 Konštrukcia 9RX.

 Inovatívna konštrukcia na báze 2 stredových valcov umožňuje traktorom typovej rady 9RX rozptyľovať vibrácie a odkláňať ich preč z nápravy a zabezpečovať tak bezpečnejšiu a pohodlnejšiu jazdu.

 Jazda bez vibrácií.

Dva veľké stredové kolesové valce redukujú prenášanie vibrácií do kabíny počas jazdy a zabezpečujú, že traktory typovej rady 9RX zostávajú v pevnom kontakte s podložkou po ktorej sa pohybujú a to dokonca aj pri jazde v nerovnom teréne. Naše dva stredové valce majú väčší priemer v porovnaní s konkurenčnými riešeniami, využívajúcimi menšie valce. Tým sa zvyšuje ich pevnosť a podstatne sa predlžuje doba životnosti. Menší počet stredových valcov tiež znamená menej náhradných komponentov, tak, že oceníte pohodlnejšiu jazdu,  ale aj dlhšiu dobu intervalov medzi údržbami.

Kabína Premium

Neprekonateľný výhľad

 Neprekonateľný výhľad.

 Okná kabíny vyrobené z anti-reflexného skla poskytujúce výhľad v rozsahu 360°, racionálne tvarovaná kapota a vylepšený chladiaci systém, ktorý redukuje orosovanie povrchu – to všetko Vám poskytuje neprekonateľný výhľad na Vaše pole, a to celý deň a každý deň.

 Vaše osobné miesto.

 Vtedy, keď ste oddýchnutý podávate lepší výkon v práci. Práve preto priestranná, ergonomicky riešená konštrukcia kabíny na traktoroch typovej rady 9RX Vám poskytuje priestor ktorý potrebujete a maximalizuje Váš komfort.

 Miesto pre obed.

 Radi sa o Vás staráme počas Vášho dlhého pracovného času. Práve preto palubná chladnička a úložný priestor Vám umožňujú  mať pri sebe dostatok  zásoby jedla počas, aby ste mohli nerušene pracovať počas celého pracovného dňa.

 Oddychový pracovný priestor.

 Oddychujte na vyhrievaných kožených sedadlách a vychutnávajte si svoje pracovné miesto, keďže laminované sklo a materiál podlahového koberca zachytávajú hluk prichádzajúci z vonkajšieho prostredia.

 Pohodlné sedenie.

 Vzduchom odpružené sedadlo ComfortCommand seat zaručuje vynikajúcu kvalitu jazdy a môže sa vychyľovať o 40° pre dosiahnutie maximálneho výhľadu. Prídavná chrbtová opierka a elegantné odpruženie tiež napomáhajú redukovať únavu –  a to celý deň a každý deň.

Odpruženie kabíny

 Pohodlné odpruženie kabíny.

 4-bodové odpruženie kabíny na traktoroch typového radu 9RX obsahuje štyri vynuté tlmiace cievky a tým je zabezpečená optimálna kvalita jazdy po poli, ako aj po ceste so zdvihom 100 mm smerom dole a zdvihom 500 mm smerom nahor. Systém sa automaticky nastavuje pri jazde po nerovnom teréne a nevyžaduje programovanie pre cestné a poľné aplikácie.

 Spodné paralelné články zabezpečujú stabilitu odstupu a polohu kabíny v smere dopredu resp. dozadu. Kombinácia horných torzných tiahel a spodných paralelných článkov zabezpečuje krátky vertikálny pohyb kabíny. Tým je zabezpečená hladká jazda, čo ocení obsluha traktora.

Ovládacie prvky ovládané končekmi prstov

 Na traktoroch typového radu 9RX je ovládací blok CommandCenter zabudovaný do ovládacej opierky CommandARM, takže pohodlne môžete ovládať všetky funkcie dotykom prstu. Túto technológiu dokážu intuitívne zvládnuť dokonca aj začiatočníci a s ľahkosťou Vám umožní ďalej zvyšovať výkonnosť Vašej práce – a to bez ohľadu na to, či sa jedná o optimalizáciu otáčok prevodovky, nastavovanie vonkajších hydraulických obvodov alebo nastavovanie navigačnej trajektórie jazdy.

Intuitívne displeje

 Intuitívne displeje.

 Navigácia sa dá vykonávať prostredníctvom logického menu a dômyslene riešenou klávesnicou. Používaním funkcie Quick Line teraz už môžete  zaznamenávať AB líniu iba jediným stlačením tlačítka. A naviac možno reguľovať aj jas obrazovky dokonca vo väčšom rozsahu s cieľom dosiahnuť vyšší komfort a výkonnosť pri práci v noci.

 Prispôsobené pre Vás, priamo Vami.

 Vyberte si systém CommandCenter  4100 alebo 4600. Máte tiež možnosť výberu aktivácie medzi CommandCenter AutoTrac alebo CommandCenter Premium, ktorý teraz zahrňuje dodatočne aj ovládanie sekcií postrekovacieho rámu Section Control a základné funkcie vedenia dokumentácie. Vyberte si spomedzi rôznymi úrovňami presnosti od SF1, čo predstavuje základnú úroveň až po rádio alebo Mobile RTK.

 Certifikovaný systém ISOBUS AEF.

 Systém  Generation 4 CommandCenter prichádza so zdokonalenými fukciamu ISOBUS. To Vám umožňuje úplné ovládanie celého radu Vašich náradí fungujúcich s podporou ISOBUS, čo teraz vytvára podmienky pre automatické zapínanie resp. vypínanie sekcií s využitím systému Section Control.

 Dômyselné pripojenie.

 Systém 4600 CommandCenter ej pripojený k centrum MyJohnDeere Operations Center prostredníctvom systému bezdrôtového prenosu údajov. Pohodlne môžete prenášať súbory pre nastavovanie a to priamo z kancelárie na pole, ako aj aplikačné mapy  a sumárne údaje z poľa do kancelárie. Celkovo možno viesť dokumentáciu veľmi ľahko.

 Podpora pre obsluhu.

 Vy alebo Váš predajca strojov značky John Deere sa môžete na diaľku napojiť na 4600 CommandCenter a pomáhať obsluhe stroja pri nastavovaní a prevádzkovaní stroja podporovaného digitálnou zbernicou ISOBUS – a to tak, ako keby ste boli priamo v kabíne. Pomocné súbory, ktoré sú zobrazované na obrazovke umožnia Vášmu operátorovi ľahko zvládnuť všetky funkcie. Informácie potrebné pre používanie systému AutoTrac medzi ktoré patrí intenzita signálu GPS sú prístupné v stavovom centre (Status Center) na stránke Run Page.

 Osvedčený systém AutoTrac.

 Prispôsobte prijímač StarFire a aktiváciu CommandCenter AutoTrac pre Váš traktor a hneď ste pripravený pre presné hands-free riadenie. Na výber máte tri možnosti úrovne presnosti:

 • SF1: +/- 23 cm presnosť nadväzovania susedných jázd, bezplatne;
 • SF2: +/- 5 cm presnosť nadväzovania susedných jázd  s flexibilnými obdobiami aktivácie;
 • RTK: +/- 2,5 cm opakovateľná presnosť.

 

Zabezpečený je aj rýchlejší prístup k dôležitým funkciám.

 Ovládanie funkcí systému CommandCenter pripomína ovládanie tabletu s dotykovou obrazovkou: navigovanie prostredníctvom voliteľných riešení je zjednodušené prostredníctvom menu, voliteľnými klávesami a dômysleným systémom asistencie. Systém ovládania poľnohospodárskych manažérských riešení AMS môže byť priamo ovládaný. Prostredníctvom systému CommandCenter a s použitím prijímača StarFire 3000 môžete prevádzkovať takmer celé spektrum riešení AMS – od navigovania a dokumentovania až po zložité riešenia podporované funkciami ISOBUS.

 V rámci systému  CommandARM sú ovládacie páky a spojky vonkajších hydraulických obvodov farebne rozlíšené za účelom ľahkého používania. Za účelom pohodlnej manipulácie všetky vonkajšie hydraulické obvody možno ovládať prostredníctvom  lopatkového ovládača, alebo pre získanie vysokej manévrovateľnosti aj pomocou voliteľného rekonfigurovateľného joysticku.

 

Ovládanie funkcí systému CommandCenter pripomína ovládanie tabletu s dotykovou obrazovkou: navigovanie prostredníctvom voliteľných riešení je zjednodušené prostredníctvom menu, voliteľnými klávesami a dômysleným systémom asistencie. Systém ovládania poľnohospodárskych manažérských riešení AMS môže byť priamo ovládaný. Prostredníctvom systému CommandCenter a s použitím prijímača StarFire 3000 môžete prevádzkovať takmer celé spektrum riešení AMS – od navigovania a dokumentovania až po zložité riešenia podporované funkciami ISOBUS

Ľahké riadenie

Riadenie bez námahy

 Riadenie nikdy nebolo ľahšie. Prostredníctvom zabudovaného gyroskopu systém aktívneho riadenia Active Command Steering (ACS) použitý na traktoroch typového radu 9RX zabezpečuje neprekonateľnú presnosť riadenia aj pri jazde v tom najťažšom teréne. Systém  ACS automaticky zabraňuje vzniku vybočenia z nastaveného smeru pri jazde a nastavuje odpor proti pohybu volantu pri rôznych rýchlostiach jazdy. Tým zvyšuje Váš komfort a riadenie počas jazdy, a tiež až znižuje úsilie potrebné pri otáčaní na úvratiach.

Osvetlenie LED svetlometmi v okruhu 360 stupňov

Osvetlenie LED

 Niekedy potrebujete vykonať určitú prácu a to aj napriek tomu, že slnko zapadlo a blíži sa noc a Vy nemáte inú možnosť len pracovať. Práve preto sú na traktoroch typového radu 9RX nainštalované špičkové svetlomety. 24 svetlometov LED poskytuje osvetlenie v okruhu 360 stupňov, čo Vám aj v noci poskytuje vynikajúce osvetlenie a predlžuje Vaše pracovnú dobu v takom rozsahu v akom potrebujete.

 Najlepšia možná viditeľnosť.

 Svetlomety LED zabezpečujúce osvetlenie bielym svetlo v rozsahu 360 stupňov, čo vytvára vynikajúce osvetlenie pre prácu vo všetkých podmienkach. Zvoľte si balíček svetlometov Standard alebo Premium a budete si môcť vychutnať neprekonateľné osvetlenie v okruhu 360 stupňov.

 Svetlomety s dlhou životnosťou.

 Svetlomety LED majú životnosť 10 000 hodín, takže iba zriedkavo je potrebné ich vymieňať – a to šetrí Vaše peniaze. Spotrebujú o 45 % menej prúdu v porovnaní so svetlometmi HID využívajúce vysoko intenzívny výboj  a tým sa predlžuje životnosť akumulátorovej batérie.

 Osvetlenie väčšej plochy.

 Komplexné osvetlenie zabezpečené na traktoroch typového radu 9RX osvetľuje plochu, ktorá je v prednej  časti o 40% širšia a o 10 % väčšia v zadnej časti, a to Vám umožňuje pohodlne pracovať aj v horších svetelných podmienkach.

Výkonnosť poháňaná hydraulikou

Výkonnosť poháňaná hydraulikou

 Traktory typového radu 9RX sú vybavené hydraulickým čerpadlom, ktoré sa vyznačuje najvyšším hydraulickým prietokom na trhu –435ltL/min. Hydraulický systém Vám poskytuje taký výkon, aký potrebujete a to pri znížených otáčkach motora, čím sa zlepšuje Vaša výkonnosť a palivová účinnosť.Tieto traktory 9RX môžu prevádzkovať až 8 vonkajších elektro-hydraulických obvodov, ktoré sú ovládané prostredníctvom systému CommandCenter. Každý vonkajší elektro-hydraulický obvod má svoj vlastný ovládač, pričom priamo v poľných podmienkach možno ľahko nainštalovať ďalší vonkajší elektro-hydraulický obvod.

 Vonkajšie elektro-hydraulické obvody traktorov typového radu 9RX poskytujú vynikajúcu možnosť regulácie a nastavovania hydraulického prietoku a dávajú možnosť v momente regulovať intenzitu prietoku oleja bez ohľadu na aplikáciu pre ktorú je daný obvod použitý. A čo je najdôležitejšie je skutočnosť, že ovládanie všetkých nastavení hydrauliky možno vykonávať priamo z komfortu Vašej kabíny.

Výkonnosť poháňaná hydraulikou

 Traktory typového radu 9RX sú konštrukčne riešené tak, aby umožnili maximalizovať Vašu výkonnosť pri vykonávaní tých najrôznejších poľných prác v agregácií s rôznymi strojmi. Aby bol zabezpečený špičkový ťahový výkon sú traktory typového radu 9RX vybavené 3-bodovým závesom John Deere (voliteľné príslušenstvo), ktorý dosahuje zdvihovú silu až do 9071 kg so snímaním zaťaženia. Za účelom vyššieho pohodlia operátora, spínač diaľkového ovládania 3-bodového závesu je umiestnený na hornej strane zadného ľavého blatníka traktora typového radu 9RX. Prídavné diaľkové spínače Vám umožňujú zdvíhať a spúšťať 3-bodový záves spoza traktora pri pripojovaní náradia s ktorým má byť traktor agregovaný. A s použitím rýchlospojok, to všetko funguje ešte rýchlejšie.

 Za účelom dosiahnutia vyššej univerzálnosti a účinnosti práce traktory typového radu 9RX využívajú elektro-hydraulický spínač zapojenia vývodového hriadeľa a to umožňuje aktivovať voliteľných 1000 ot/min vývodového hriadeľa za použitia hriadeľa s priemerom 4,5.

Poľnohospodárske manažérske riešenia

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)

 Systém AutoTrac umožňuje  hands-free navádzanie a zvyšuje Váš pracovný komfort a zároveň umožňuje znižovať vynakladané náklady: umožňuje Vám bez problémov zvládnuť priamočiare a zakrivené jazdy. Bez problémov dokážete pracovať pri zníženej viditeľnosti, pričom zároveň znižujete rozsah vynechávok a prekrytia pracovných záberov, šetríte hnojivo, osivo a palivo a to všetko s menšou vynaloženou námahou !Tento systém možno ľahko používať a o jeho vplyve sa ľahko presvedčíte pri hodnotení nákladov, ktoré budú určite nižšie.

 Vybavený novým systémom Generation 4 CommandCenter budete pripravený postupovať vpred.  Jediné, čo potrebujete je prijímač StarFire 3000 a aktiváciu systému CommandCenter AutoTrac.

Displej GreenStar 2630

 Displej GreenStar 2630.

 Využívajte všetky výhody, ktoré prinášajú  Poľnohospodárske manažérske riešenia AMS, kam patrí vyspelé navádzanie a ovládanie stroja napr. iTEC Pro alebo navádzanie náradia, vyspelé dokumentovanie alebo automatické aplikácie. V plnom rozsahu sa môžete spoliehať na displej GreenStar 2630, ktorý bol overený v poľných podmienkach. GreenStar 2630 podporuje napríklad systém 4600 CommandCenter, všetky telematické funkcie, ktoré sú spojené s JDLink Connect ako je diaľkový prístup k disleju (Remote Display Access) a bezdrôtový prenos údajov (Wireless Data Transfer), čo umožňuje diaľkovú podporu operátora a automatickú výmenu údajov prevádzkového centra MyJohnDeere Operations Center.

Prijímač StarFire

 Prijímač StarFire.

 Skompletizujte integrovaný modul pre kompenzáciu terénu (Terrain Compensation Module -TCM), a prijímač StarFire 3000 bude bez problémov pracovať so všetkými navigačnými systémami John Deere. Na výber máte tri možnosti úrovne presnosti:

 

 • SF1: +/- 23 cm presnosť nadväzovania susedných jázd, pripravený pre použitie bez licenčných poplatkov alebo bez predplatného
 • SF2: +/- 5 cm presnosť nadväzovania susedných jázd  s flexibilnými obdobiami aktivácie
 • RTK: +/- 2,5 cm pre maximálnu presnosť

Systém iTEC Pro

 Systém iTEC Pro.

 Systém inteligentného ovládania náradia  (Intelligent Total Equipment Control - iTEC Pro) integruje automatické riadenie AutoTrac a systém ovládania náradia za účelom regulácie pojazdovej rýchlosti traktora, vpredu a vzadu neseného náradia a uzávierky diferenciálu. To umožňuje hands-free otáčanie na úvrati a zároveň redukovať utláčanie pôdy. V konečnom dôsledku to pre vás znamená: perfektný vzhľad úvratí  a rovnomerný rast a stav pestovaných plodín.

Vaša vstupná brána k lepšiemu rozhodovaniu

Vaša brána ku kvalitnejším obchodným rozhodnutiam

 Moderné farmárčenie to nie je iba riadenie podnikania – Vy komplexne riadite celý podnik. Práve preto optimalizovanie celkového podnikania závisí na dobrom prepojení všetkých Vami vykonávaných operácií.

Centrum operácií  (Operations Center) na Vašom poľnohospodárskom portáli  MyJohnDeere.com uľahčuje všetky veci. Tento systém Vás pripája k Vašim strojom , Vašim operátorom  a k Vašim poliam a to z jedného centrálneho miesta. Naviac Vám umožňuje bezproblémovú výmenu informáciu s Vašim John Deere predajcom, Vašim agronómom, Vašim predajcom, ale aj s ďalšími dôveryhodnými poradcami a partnermi.

 Systém MyJohnDeere je tiež Vašou vstupnou bránou k našim telematickým riešeniam JDLink. Využívaním zabudovaného modulárneho telematického systému Modular Telematics Gateway na vašich traktoroch typového radu 9RXT systém JDLink rieši problém monitorovania strojov a optimalizácie výkonnosti.

Prevádzkové stredisko Operations Center

 Centrum operácií.

 Pripojte sa k systému Centrum operácií (Operations Center) a jediným pohľadom na mapu získate okamžitý prehľad o Vašej práci, o rozmiestnení pozemkov a používaných strojov,  o prejazdoch Vašich strojov  a postupe vykonávaných prác. Využívajte bezdrôtový prenos údajov pre obojsmerný prenos informácií medzi Vašimi strojmi a Centrom operácií. Poskytnite Vašim partnerom súhlas  s možným prístupom k vybraným informáciám -  napríklad, zdieľajte s Vašim poskytovateľom služieb hranice pozemkov pre vybranú zostavu polí.

 

Ľahké vykonávanie  činností pri riadení práce.

 Prostredníctvom systému MyJobsManager App  môžete previesť jednoznačne definované úlohy na Vašich operátorov (vrátane hraníc pozemkov, určenia strojove, produktov a p.) a to púhymi niekoľkými kliknutiami. Vaši operátori  budú potom schopní vidieť priamo v reálnom čase pracovný postup a vykonávať príslušné činnosti prostredníctvom MyJobs App na svojom mobilnom zariadení. Systém zmeny pracovnej činnosti Job Changes možno rýchlo online nastavovať. Ak je zadaná úloha vykonaná, správa o tom je priamo k dispozícií v systéme Centra operácií (Operations Center) a v MyJobsManager App. Takéto riešenie Vás odbremení od mnohých telefonických hovorov počas pracovného dňa s zároveň Vás zbavuje straty príslušných informácií.

 Systém JDLink.

Telematický systém JDLink Vám svoje hodnoty ponúka v dvoch úrovniach.  Systém JDLink Access Vám vždy poskytuje informáciu o tom, že kde sa Vaše stroje nachádzajú, čo tam robia  a akú majú výkonnosť. Prostredníctvom využívania možnosti diagnostiky na diaľku Váš predajca strojov značky John Deere môže – s Vašim súhlasom – vykonať kontrolu technického stavu stroja a príslušné úkony technickej starostlivosti a poskytnúť Vám dlhšiu dobu bezporuchovej práci Vášho stroja. Systém JDLink Connect obsahuje  naviac aj  prístup k displeju na diaľku Remote Display Access pre podporu operátora na diaľku a systém bezdrôtového prenosu údajov Wireless Data Transfer pre bezproblémovú výmenu údajov medzi Vašim strojom a kanceláriou.

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk