Impresum

Adresa:

Agroservis spol. s r.o. Svodín
prevádzka Komárno
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno

Tel.: +421 35 7900 554
Fax: +421 35 7740 555
E-mail: info@agroservis.sk

Zápis v obchodnom registri:

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3422/N

IČO:

31 441 751

IČ DPH:

SK 2020412812

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk