Modelový rad H

 • Vyrobený jeden pre druhého

  Naše nové čelné nakladače perfektne vyhovujú pre Váš traktor John Deere – dokonca aj vtedy, keď sa jedná o starší model.

Modelový rad H

Vyrobený jeden pre druhého

Naše nové čelné nakladače perfektne vyhovujú pre Váš traktor John Deere – dokonca aj vtedy, keď sa jedná o starší model. Tieto nakladače perfektne sadnú k traktorom. Možno ich ľahko namontovať a servisovať.  A poskytujú vynikajúci výhľad a výkonnosť po celé dlhé roky svojej životnosť s malými lebo dokonca žiadnymi nárokmi na technickú starostlivosť.

Vyspelá automatizácia

Zásluhou použitia vyspelej automatizačnej technológie, ako napríklad Elektronické samovyrovnávanie a Návrat do polohy, môžu dokonca aj menej skúsení operátori vykonávať opakujúce sa úkony s veľkou výkonnosťou.

Nová globálna konštrukcia

Bez ohľadu na to, že aký model traktora John Deere prevádzkujete, montážne rámy vyrobené z tvárnej zliatiny vyhovujú perfektne – majú väčšiu univerzálnosť, vylepšenú svetlosť blatníkov, úplnú manévrovateľnosť a ľahký prístup k motoru. To všetko zabezpečuje aj dlhodobú životnosť.

Predĺžená životnosť

Aby sme mali istotu, že naše nové čelné nakladače spĺňajú naše normy – a naše očakávania – použili sme iba tie najkvalitnejšie materiály a najdokonalejšie technológie. Každá súčiastka prešla rozsiahlymi testami v podmienkach, ktoré sú dokonca ťažšie než tie podmienky, ktoré existujú  na Vašej farme.

 •  

  Elektronické samovyrovnávanie

  Elektronické samovyrovnávanie (ESL)

   Vystúpte na vyššiu úroveň! Elektronické samovyrovnávanie je ďalším krokom pri dosahovaní automatizovanej a vysoko presnej výkonnosti v práci.

 •  

  Návrat do polohy

   Návrat do polohy (systém RTP)

   Všetko, čo potrebujete vykonať, je vybrať na elektronickom joysticku vo Vašej kabíne jeden z nasledovných štyroch spôsobov blokovania (aretácie) a  – systém RTP urobí všetko ostatné.

 •  

  Jednoduchá montáž

   Jednoduchá montáž

   S ľahkosťou možno pripojiť a odpojiť tretiu funkciu hydraulických rozvodov pomocou multifunkčnej spojky pre pripojenie príslušenstva, a to dokonca aj vtedy, keď tlak oleja v hadiciach je vysoký.

Hlavné znaky

 Označenie „Pripravený pre pripojeniu k traktoru“ šetrí čas a zabezpečuje kvalitnú integráciu traktora s čelným nakladačom.

Pripravený pre pripojeniu k traktoru

„Pripravený pre pripojeniu k traktoru“  je riešenie čelného nakladača, ktoré je dodávané priamo z výrobného závodu 

Pripravený pre pripojeniu k traktoru

 Označenie „Pripravený pre pripojeniu k traktoru“ možno ako voliteľné príslušenstvo objednať priamo vo výrobnom závode. Toto voliteľné príslušenstvo umožňuje predajcom získať traktor, ktorý je vybavený komponentmi nakladača a to priamo zo závodu vyrábajúceho traktory. Traktory sú potom dodávané s montážnymi rámami, nezávislým medzinápravovým ventilom s hadicami a hydraulickými prípojkami, joystickom (mechanickým alebo elektronickým) a namontovanou a otestovanou multifunkčnou spojkou..

K prevádzkovým súčiastkam je dodávaná naviac ešte aj skrinka s náradím a jedna poistka krytu. Konkrétne to znamená, že za dobu kratšiu než 15 minút možno na traktor namontovať čelný nakladač.

Pripravený pre pripojeniu k traktoru

Rámová konštrukcia

Vysoký štandard kvality výroby: Konštrukcia montážneho rámu

Rámová konštrukcia

 Montážny rám je konštrukčne riešený do špeciálneho tvaru s cieľom optimalizovať svetlosť blatníka a kolesa, pričom je zabezpečený ľahký prístup k motoru traktora pri vykonávaní servisných úkonov. Životnosť rámu bola podrobne testovaná za účelom dosiahnutia vysokej pevnosti rámu pri vykonávaní ťažkých pracovných operácií.

 Prídavné otvory na montážnom ráme umožňujú pripojenie skrinky na náradie a inštalovanie stacionárnych svoriek blatníka. Toto riešenie je odporúčané pre čelné nakladače H360 s traktormi John Deere 6210R, 6190R  a 6170R.

Umiestnenie ventilu

Umiestnenie ventilu

Umiestnenie ventilu pod kabínou traktora na pravej strane poskytuje ochranu a krátke spojenie medzi ventilom a joystickom, a rovnako aj medzi ventilom a multifunkčnou spojkou. Táto krátka vzdialenosť poskytuje obsluhe maximálnu presnosť ovládania a postačuje vynakladať iba malé úsilie pri práci s mechanickým joystickom.

Inštalácia joysticku

Inštalácia joysticku

 Mechanický alebo elektronický joystick môže byť nainštalovaný priamo vo výrobnom závode; integrácia je ideálna pre tých ktorí hľadajú ľahký prístup, jednoduché používanie a pohodlné ergonomické umiestnenie. Obsluha môže mať perfektnú kontrolu nad ovládaním nakladača, pričom môže dosahovať vysokú účinnosť práce pri manipulácií s materiálom.

Ochranné rámy kapoty traktora

 Traktory

 Bez predného závesu

 S predným závesom

 6R

 

6R bez predného závesu

 

6R s predným závesom

 6X00 až po 6X30

 

6X00 až po 6X30 bez predného závesu

 

Konfigurácie ochranného rámu kapoty.

Ochranný rám kapoty je pre traktory typového radu 6R špeciálne zostrojený za účelom ochrany kapoty a predných svetlometov, pričom nie je potrebné ho sklápať pri otváraní kapoty traktora.

Nakladač vyrobený pre veľkú výkonnosť a dlhú životnosť

Vynikajúca konštrukcia výložníka s použitím vybraných a testovaných komponentov

Výhľad z kabíny

 Čelné nakladače typového radu H sú tými najlepšími partnermi traktorov John Deere. Výložník nakladača je špeciálne konštruovaný tak, aby zabezpečoval optimálny výhľad so širokým uhlom záberu a aby bola zabezpečená integrácia hydraulických hadíc do konštrukcie výložníka. Robustnosť a pevnosť nakladača, ktorý využíva testované komponenty, zabezpečuje, aby traktor pracoval s maximálnou pracovnou efektívnosťou v prípade, že je agregovaný s čelným nakladačom.

 Výhľad a pevnosť konštrukcie sú veľmi dôležité pre obsluhu, ale rovnako dôležité je aj ovládanie samotného nakladača. Aby sa zabezpečila ľahkosť ovládania nakladača, nakladače typového radu H sú vybavené exkluzívnym indikátorom výšky lopaty.

Konštrukcia

Lepší výhľad

H360 so samovyrovnávaním (HSL)

Nakladače typového radu H sú vybavené v spodnej časti torznou trubicou, a zásluhou tohto riešenia je zabezpečený dobrý výhľad operátora na pracovné príslušenstvo a to bez ohľadu na výšku zdvihu nakladača. Nízke umiestnenie torznej trubice tiež poskytuje perfektnú umiestnenie predných svetlometov traktora. Tým sú zabezpečené perfektné podmienky osvetlenia pri práci v noci.

H 360 s mechanickým samovyrovnávaním (MSL)

Integrácia hydrauliky

Integrácia hydrauliky

 Integrácia komponentov hydrauliky tiež poskytuje obsluhe dobrý výhľad, pretože všetky časti sú umiestnené vo výložníku.

Olejové potrubie je zapustené do vnútornej časti, čím je zlepšený výhľad a ochrana jednotlivých komponentov -  ako napríklad, hadíc, odpruženia, prepínacieho ventilu – je perfektná. Týmto riešením je zabezpečený ľahký prístup ku všetkým komponentom umiestnený v torznej trubici zásluhou rýchlospojok použitých na všetkých hydraulických spojoch. Možnosť vytiahnuť kompletnú hydraulickú sústavu skutočne umožňuje pracovať na hydraulických komponentoch v rámci vymedzeného času.

Integrácia hydrauliky

Hydraulické komponenty vo vnútri torznej trubice

Hydraulické komponenty vo vnútri torznej trubice

Čelný nakladač typového radu H je špičkový výrobok so zapusteným hydraulickým olejovým potrubím. Prístup ku komponentom, nachádzajúcimi sa vo vnútri torznej trubici, zabezpečujú rýchlospojky (1), pričom na tento úkon postačuje veľmi krátky čas. Priamo za rýchlospojkami je umiestnený prepínací ventil (2) pripojený ku poistnému ventilu (3). Prístup ku obom ventilom zostáva jednoduchý. Naviac, odpruženie (4) je tiež integrované do torznej trubice na opačnej strane prepínaciho ventilu. Pre aktivovanie a deaktivovanie odpruženia je použité prepojenie elektrostabilizátora s akumulátorom plynu.

Hydraulické komponenty vo vnútri torznej trubice

Špeciálna súčiastka poskytuje vynikajúcu trvanlivosť

Špeciálna súčiastka poskytuje vynikajúcu trvanlivosť

 Pre dosiahnutie vyššej úrovne robustnosti konštrukcie, boli všetky otočné body konštrukčne vylepšené a dosiahla sa väčšia kontaktná plocha, pričom samotné komponenty sú vyrobené z liatej ocele. Týmto zdokonalením sa znížilo opotrebovanie čapov a zabezpečila sa podpora pri ťažkých prácach. Naviac, nakladače typového radu H sú vybavené špeciálnymi čapmi, ktorých súčasťou sú mazničky  umiestnené vo všetkých otočných bodoch. Konštrukčne sú riešené pre dosiahnutie dlhej životnosti a nevyžadujú použitie výmenných puzdier.

Liatinové-oceľové diely v oranžovej farbe

Odpruženie vo vnútri torznej trubice

Odpruženie vo vnútri torznej trubice

 Pre aktivovanie a deaktivovanie odpruženia je použité prepojenie elektrostabilizátora s akumulátorom plynu.

 V prípade riešenia na báze mechanického joysticku (1), tlačítko odpruženia je integrované do joysticku. Elektronické riešenie joysticku (2) využíva koncepciu v rámci ktorej tlačítko odpruženia predstavuje samostatný spínač, ktorý je umiestnený v kabíne traktora. Odpruženie je pripojené k zdvihovému valcu zabezpečujúcemu pohodlný pohon ako dodatok k ochrane materiálu s ktorým nakladač manipuluje.

Odpruženie vo vnútri torznej trubice

Falošné tyčové valce

Falošné tyčové valce

Rýchle nakladacie cykly s lopatou sú veľmi dôležité pre vyloženie náplne lopaty, tak rýchlo ako je to len možné. Iba tak možno dosiahnuť tú najvyššiu výkonnosť pri operáciách súvisiacich s nakladaním materiálu. Konštrukcia valca lopaty má hlavný vplyv na čas pracovného cyklu a to hlavne v prípade čelných nakladačov s mechanickým vyrovnávaním (MSL).

Z tohto dôvodu sú čelné nakladače s mechanickým vyrovnávaním (MSL) typového radu H vybavené falošnými tyčovými valcami. Falošný tyčový valec má menšie požiadavky na množstvo vytlačeného oleja na konci hlavy valca, čo umožňuje, aby valec rýchlejšie zabezpečoval vyprázdnenie lopaty než je tomu v prípade normálneho valca.

Bezpečnostné prvky

Poistný ventil otvorený

 Hydraulický vypínací valec je zaradený do základnej výbavy čelných nakladačov typového radu H s cieľom zaistiť, aby nedošlo k náhlemu poklesu. Napríklad, toto riešenie umožňuje uzamknúť výložník v prípade, že je potrebné, aby nejaká osoba bola prítomná pod výložníkom nakladača pre vykonávanie servisnej činnosti na traktore.

Poistný ventil uzamknutý

Ľahká údržba

Mazné body

Mazničky sú chránené prostredníctvom súčiastok špeciálnej konštrukcie vyrobených z liatej ocele. To umožňuje rýchly a ľahký prístup a nie je pritom potrebné nič demontovať. Otočné čapy majú špeciálny tvar, ktorý zabraňuje ich rotácii a je zároveň zabezpečené udržovanie mazadla na otáčajúcich sa plochách.

Otočný bod

Ľahká montáž a demontáž nakladača

Ľahká montáž a demontáž nakladača

 Prvým krokom je uložiť nakladač dole a sklopiť  lopatu, aby sa uvoľnila hmotnosť nakladača pôsobiaca na traktor.

V rámci druhého kroku je potrebné umiestniť odstavné nohy smerom dole a odložiť  stĺpové čapy. Treba otáčať stĺpik smerom dopredu až stĺpik sa začne otáčať za čapom na montážnom ráme tým, že predlžuje zdvihový valec. Teraz už možno použiť obvod lopaty, lopatu možno odvaliť smerom dozadu až dôjde k oddeleniu stĺpika od vaku a dôjde k čisteniu pneumatík. Táto manipulácia môže byť vykonávaná len za podmienky, že na prevodovke traktora je zaradený neutrál.

 Pri zaparkovanom traktore, treba v ďalšom kroku vypnúť motor traktora a uvoľniť hydraulický tlak podľa pokynov platiacich pre obsluhu traktora. Potom treba odpojiť alebo otvoriť jednobodový hydraulický konektor.

Ľahká montáž a demontáž nakladača

Ľahká montáž a demontáž nakladača

Ľahká montáž a demontáž nakladača

Ľahká montáž a demontáž nakladača

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk