• Dostante sa do rýchleho pruhu (a zostante tam)

  S novými lismi modelového radu 900.

Rad 900

 Posúva produktivitu na vyššiu úroveň: nový modelový rad 900.

S novou inovatívnou koncepciou vyprázdňovania a nekompromisnou konštrukciou vytvára úplne nový modelový rad 900 jeden perfektne zlisovaný balík za druhým – a to rýchlosťou, ktorou odsúva konkurenciu do úzadia!

Zásluhou vynikajúcej palivovej účinnosti, robustnej konštrukcie a pokrokovej automatizácie voliteľného príslušenstva vám tieto zberacie lisy s vynikajúcou variabilnou lisovacou komorou umožnia úspešne napredovať v budúcich rokoch.

 • Celorámová konštrukcia
 • Nezávislá lisovacia komora
 • Možnosť aktivácie ISOBUS 2010
 • Unikátny systém rýchleho uvoľnenia
 • Nízka poloha ťažiska
 • Systém RotoFlow so záberom 2,2 m alebo MaxiCut HC 25 s rezacím mechanizmom
 • Bezproblémové vyprázdňovanie
 • Automatizované spojenie traktora s lisom

Spolu so zberacími lismy modelového radu 900 vstúpte do rýchleho pruhu a zostaňte tam. 

 •  

  Celorámová konštrukcia

   Celorámová konštrukcia 

   Unikátna celorámová konštrukcia chráni všetky komponenty podieľajúce sa na lisovaní pred namáhaním a zaťažením, ktoré by bežne museli znášať.

 •  

  Lisovacia komora

   Nezávislá lisovacia komora 

   Komora zberacieho lisu už nepatrí do nosného systému, takže je vystavená menšiemu namáhaniu a zaťaženiu, než je tomu v prípade konvenčného lisu.

 •  

  Systém rýchleho uvoľňovania balíkov

   Unikátny systém rýchleho uvoľnenia 

  Zberacie lisy modelového radu 900 majú konvenčné zadné čelo s nízkou hmotnosťou, ktoré sa ľahko otvára a zatvára, takže lis môže v práci pokračovať v priebehu 5 sekúnd  – čo je 3-násobne rýchlejšie!

Hlavné znaky

Nové zberacie lisy modelového radu 900 sa vyznačujú skvelými funkciami, ktoré zvyšia vašu výkonnosť a produktivitu práce. Kliknite na parametre uvedené nižšie a dozviete sa viac!

Celorámová konštrukcia

Celorámová konštrukcia

Celorámová konštrukcia – inovatívne tajomstvo
 Unikátna celorámová konštrukcia chráni komponenty celého zberacieho lisu pred namáhaním a zaťažením, ktoré by bežne museli znášať.

Dlhšia životnosť
Komponenty zberacieho lisu sa môžu plne venovať práci, pre ktorú sú určené. To im umožňuje poskytovať vysokú výkonnosť a spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Zberacie a vkladacie ústrojenstvo

Maximálna výkonnosť

Maximálny výkon

 Požadujete tú najvyššiu možnú výkonnosť a produktivitu? Zberací lis modelového radu 900 vám to dokáže poskytnúť. So šírkou zberača 2,2 m, systémom odstránenia upchaného materiálu vo forme výklopného dna a vysokovýkonným zberačom, ktorý dokáže zvládnuť aj tie najnáročnejšie plodiny.

Odolný zberač

Skonštruovaný pre dlhú životnosť
 5-hrotové zberacie lišty a nízke otáčky garantujú vysokú produktivitu a dlhú životnosť. Guličkové ložiská zberacích hrotov zabezpečujú hladký a plynulý posun rastlinného materiálu.

Vysokovýkonný rotor

Vysokovýkonný rotor 
 Konštrukcia vysokovýkonného rotora zlepšuje posuv rastlinného materiálu so zberačmi RotoFlow a MaxiCut umožňuje spracovávať veľký objem hmoty za hodinu.

Výklopné dno ovládané z kabíny traktora

Systém vyklápania dna zabraňujúci upchávaniu ovládaný z kabíny 
 Nová konštrukcia systému výklopného dna neustále zabezpečuje voľný priestor bez medzier – pre bezpečné a rýchle uvoľnenie zaseknutej rastlinnej hmoty za každých okolností. Zásluhou úplného pokrytia celej šírky rotora možno v priebehu niekoľkých sekúnd odstrániť upchatie dokonca aj pod zbiehavými závitovkami.

Rezacie ústrojenstvo MaxiCut HC 25

Zberač MaxiCut HC 25
 25-nožový zberač s jemným rezom poskytuje možnosť premenlivého nastavenia dĺžky zberaného materiálu: minimálna dĺžka 40 mm (s 25 nožmi), 70 mm alebo úplná dĺžka. Pre strednú dĺžku rastlinného materiálu môžete použiť nastavenie s 12 alebo 13 nožmi, nože tak zostávajú dlhšie ostré, čím šetríte palivo pri každom balení.

Rezacie ústrojenstvo MaxiCut HC 13

Zberač MaxiCut HC 13
 Tento zberač vybavený 13 nožmi vám zaručí ideálnu minimálnu dĺžku silážovanej hmoty 70 mm, čo uprednostňuje väčšina farmárov.

Zberač RotoFlow HC

Zberač RotoFlow HC
 Rotačné vkladacie ústrojenstvo je ideálne pre suchú rastlinnú hmotu. Zabezpečuje účinné podávanie i toho najcitlivejšieho rastlinného materiálu a zároveň zachováva dĺžku stebiel.

Lisovacia komora

Perfektné balíky za rekordne krátky čas

Vynikajúce balíky za rekordne krátky čas

 Napriek tomu, že zberací lis modelového radu 900 je tak výkonný a rýchly, nikdy to nemá vplyv na kvalitu a hustotu lisovaných balíkov. Lis využíva 100 % disponibilného výkonu na stlačenie rastlinného materiálu do balíkov a samotné lisovanie balíkov je tak veľmi účinné. Objemná lisovacia komora odolná voči nalepeniu častíc rastlín a plynulo pracujúca prevodovka umožňujú dosiahnuť výrazne nižšiu spotrebu paliva.

Funkcia mäkké jadro
Priebežne nastaviteľná funkcia mäkkého jadra deaktivuje napätie remeňov priamo z kabíny, kým nebude dosiahnutý určený priemer mäkkého jadra. Vďaka tomu môže rastlinná hmota dýchať a lepšie preschnúť.

Tri poháňané valce

Tri hnacie valce
 Bez ohľadu na to, či je pole suché alebo mokré, zberací lis modelového radu 900 poskytuje nadštandardný výkon pri zbere širokej škály plodín. Tri hnané valce zabezpečujú perfektné tvarovanie lisovaného balíka siláže, pričom celková konštrukcia všetkých valcov, pásov umožňuje ľahký začiatok baliaceho procesu a jeho rýchly priebeh.

Dva široké nekonečné pásy

Dva široké nekonečné pásy
 S celkovou šírkou 573 mm zlepšujú tieto pásy pokrytie balíka, čo znamená menšie straty rastlinného materiálu. Konštrukcia nekonečných pásov umožňuje hladký priebeh lisovania, pričom pri nízkych otáčkach je zabezpečená nízka spotreba paliva a dlhá životnosť.

Systém rýchleho vykladania balíka

Trikrát rýchlejší

Trikrát rýchlejší systém uvoľnenia balíkov

 Konvenčné lisy s variabilnou lisovacou komorou potrebujú minimálne 15 sekúnd na vyloženie balíka z lisovacej komory, lisy modelového radu 900 túto činnosť zvládnu do 5 sekúnd. Konkrétne to znamená, že na každých 6 vyprodukovaných balíkoch ušetríte 1 celú minútu.

Dlhodobá stabilita
 Nová konštrukcia je výnimočne jednoduchá a vyžaduje menší rozsah technickej údržby v porovnaní s konvenčnými lismi. Keďže ťažisko lisu je stále udržované v nízkej polohe, pri práci na svahoch je možné pracovať rýchlejšie a tiež aj bezpečnejšie.

Neprerušovaná výkonnosť
Zásluhou posuvných bočných stien v lisovacej komore sa balíky uvoľňujú bez prilnutia. Nedochádza k zadieraniu a k spomaľovaniu procesu lisovania!

01:00

00:01
 Posuvné bočné steny znižujú tlak pôsobiaci na bočné strany balíka. Lisovacia komora a ochranné závesy sa otvoria.

03:00

00:03
 Bez toho, aby bolo potrebné otvárať konvenčný výstup, sú balíky priamo uvoľňované z lisovacej komory.

05:00

00:05
 Lis okamžite signalizuje obsluhe traktora potrebu zaradiť prevodový stupeň pre jazdu vpred. Práca je hotová!

Automatizované spojenie traktora s lisom

Rovnako vysoká kvalita lisovania počas celého dňa
Teraz už aj menej skúsená obsluha môžu počas celého dlhého dňa produkovať balíky rovnakých rozmerov s vysokou kvalitou – a zvýšiť pritom výkonnosť až o 10 %.
Okamžitá reakcia
V momente, keď dôjde k úplnému naplneniu lisovacej komory, váš lis modelového radu 900 vyšle signál do traktora. Tento signál hovorí prevodovke*, aby zastavila traktor a iniciuje balenie balíka do siete a proces vyloženia balíka. 

 *vyžaduje sa traktor vybavený systémom ISOBUS

Technická špecifikácia lisov John Deere modelového radu 900

Pozrite si podrobnejšie informácie v technickom popise.

Stiahnuť

 

Lisy na valcové balíky John Deere rad 800

 Lisy na valcové blíky
Pozrite si video

Lisy na seno a krmoviny C440R/900

Lisy na seno a krmoviny C440R/900

*Požaduje sa traktor so systémom ISOBUS + AutoPower prevodovka + E-SCV

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk