Rad L1500

  • Dokonalé balíky začínajú dokonalým lisom.

  • Dokonalé balíky začínajú dokonalým lisom.

  • Dokonalé balíky začínajú dokonalým lisom.

  • Dokonalé balíky začínajú dokonalým lisom.

Rad L1500

Nová podoba lisovania s vysokou hustotou.

 

Lisy na veľké balíky štvorcového prierezu John Deere L1500

 V elegantných líniách nového radu lisov L1500 sa ukrýva všetko, čo potrebujete na produkciu hustých, štvorcových balíkov najvyššej kvality.

 Srdcom stroja je kombinácia širokej lisovacej komory a vysoko.kapacitného piesta, ktoré vzájomne spolupracujú a vytvárajú balíky konštantnej objemovej hmotnosti z akéhokoľvek rastlinného materiálu. Spojením lisovacej komory, uzlovača s dvojitým viazaním a sústavy dúchadiel je zaručená produkcia balíkov s dokonalým tvarom.

Hlavné znaky

 Získajte viac informácií o hlavných znakoch uvedeného produktu kliknutím na nižšie uvedené odkazy.

Vysokokapacitný podávací mechanizmus

Vysoká kapacita

 Bez ohľadu na rastlinný materiál, náš vysoko-kapacitný systém podávania zhltne pôsobivou rýchlosťou aj veľké, široké riadky, vďaka čomu lisy modelového radu L1500 určujú štandardy produktivity. Široké zberače synchronizované s vysoko-kapacitnými rotormi a obrovskými zhŕňovacími závitovkami zaručujú konzistentný tok rastlinného materiálu, ktorý je bez ohľadu na veľkosť a kvalitu riadku rovnomerne sústredený smerom do stredu rotora. Týmto sa vytvára trvalo jednotný tok materiálu do predstláčacej komory, čo zaručuje pravidelný tvar a objemovú hmotnosť balíkov.

Predstláčacia komora

Predstláčacia komora

 Vytvorenie jednotne veľkých, predstlačených rastlinných kusov je dôležité na produkciu hustých balíkov s dokonalým tvarom. Náš univerzálny systém lisovania zabezpečuje, že je komora úplne naplnená skôr, ako dôjde
k samotnému lisovaniu balíka.

Ochrana hnacieho mechanizmu vačkovou spojkou

Ochrana hnacieho mechanizmu vačkovou spojkou

 Všetky komponenty hnacieho mechanizmu sú chránené sústavou vačkových spojok, ktoré sa v prípade potreby odpoja, aby sa tak zabránilo možnému preťaženiu. Vďaka tomuto praktickému riešeniu nie je potrebná neželaná a neplánovaná údržba alebo oprava a je tak zachovaná prevádzkyschopnosť stroja.

3-metrová lisovacia komora

Lisovacia komora

 Po úplnom naplnení lisovacej komory je nahromadený rastlinný materiál pevne zlisovaný do balíkov štvorcového prierezu s dokonalým tvarom a s tvrdosťou ako skala. Robustné komponenty lisovacej komory lisov radu L1500 spolu tvoria výkonné srdce stroja. Vysoko-kapacitný piest pracuje rýchlosťou 46 stlačení za minútu a je vedený jednými z najväčších piestnych ložísk v tomto odvetví. Systém automatického mazania predlžuje ich životnosť bez potreby manuálnej údržby.

Systém dvojitého viazania

Dvojité viazanie

 Náš synchronizovaný uzlovací systém je priamo poháňaný kinematickým hnacím pohonom, čo zaručuje, že viazací materiál je presne vložený v ten správny čas. Rám uzlovača je izolovaný od napätia, vďaka čomu sú balíky vždy správne a precízne zviazané, dokonca aj pri náročných podmienkach rastlinného materiálu. Systém zaručuje, že ihly a skrinka s viazacím materiálom zostanú po celú dobu pod prijateľným zaťažením, pričom produkujú dokonale zviazané balíky so spoľahlivo pevnými uzlami. Vďaka regulovanému napätiu sa ihly a držiak viazacieho materiálu menej opotrebúvajú.

Sústava s dvomi dúchadlami

Dvojité dúchadla

 Vysoká produktivita lisov L1500 je zabezpečená vďaka mimoriadne účinnému čistiacemu účinku vstavanej sústavy dúchadiel, ktorá sa používa aj v našich kombajnoch radu T a W. Vzduch je vháňaný cez systém uzlovača
rýchlosťou až 200 km/h a udržiava tak systém v čistote aj počas najdlhšieho pracovného dňa.

ISOBUS – zameraný na účinnosť

Isobus – zameraný na účinnosť

 Vďaka mnohým praktickým funkciám s aktivovaným systémom ISOBUS už obsluha nemôže byť jednoduchšia. Všetky riadiace funkcie vrátane nastavenia objemovej hmotnosti balíka a aktivácie noža MaxiCut môžete bez námahy sledovať a aktivovať ich prostredníctvom vášho displeja GreenStar 3 2630 s aktivovaným systémom ISOBUS alebo prostredníctvom displeja GreenStar 2 1800 v kabíne. Zaznamenávanie práce vykonanej na poli je jednoduché a zjednodušuje tak fakturáciu zákazníkovi.

LED pracovné svetlá

LED pracovné svetlá

 Ak pracujete do neskorých večerných hodín, náš balíček LED pracovného osvetlenia vám poskytne a zabezpečí neprerušený výhľad na zber a zadný lisovací žľab.

Praktická údržba

Praktická údržba

 Lisy John Deere 1500 sú od zažiatku vyvíjané, aby poskytovali čo najjednoduchší možný prístup k všetkým pracovným komponentom, od kazety MaxiCut a zberača až po nakladanie cievky s viazacím materiálom a zadnú lisovaciu komoru. Okrem toho, dve široké bočné obslužné rampy umožňujú ľahký a bezpečný prístup k uzlovaču a dúchadlám.

Servisné svetlá

Servisné svetlá

 Nikdy neviete, kedy budete napríklad nútení vymeniť cievku s viazacím materiálom pri nedostatočných svetelných podmienkach. Naše lisy na balíky L1500 sme preto vybavili súpravou servisných svetiel, ktoré osvetľujú všetky dôležité servisné prístupové body (skrinky s viazacím materiálom, ihly, uzlovače).

Jednoduchá obsluha

Jednoduchá obsluha

 Prácu s lismi modelového radu L1500 sme zjednodušili na čo najvyššiu možnú mieru, a to vďaka jednoduchému prístupu k všetkým aktívnym komponentom od cievok s viazacím materiálom až po ihly a uzlovače. K dispozícii máte rozsiahly priestor na uloženie 30 cievok s viazacím materiálom a všetky každodenné nastavenia môžete vykonávať bez akýchkoľvek komplikácií.

Voliteľné rezacie ústrojenstvo

Voliteľné rezacie ústrojenstvo

 Rezacie ústrojenstvo vám umožní rozšíriť predmet vášho podnikania o zákazníkov, ktorí požadujú narezanú slamu (napr. jahodové plantáže, pestovatelia húb, podstielka pre dobytok). Umožňuje lisovanie rôznych druhov plodín a zvyšuje vašu kapacitu, pokiaľ ide o počet balíkov. Ústrojenstvo je vybavené jedným z najväčších rotorov na trhu a v prípade ak nie je pri práci potrebné, môžete ho zdvihnúť do výšky 650 mm nad povrch terénu. Je dostupné už od výroby.

Technická špecifikácia lisov John Deere modelového radu L1500

Pozrite si podrobnejšie informácie v technickom popise.

Stiahnuť

Produktové video L1500

Video - Lisy na veľké balíky štvorcového prierezu L1500

Animácia lisy L1500

Animácia - Lisy na veľké balíky štvorcového prierezu L1500

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk