Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)

  • Poľnohospodárske manažérske riešenia

  • Poľnohospodárske manažérske riešenia

  • Poľnohospodárske manažérske riešenia

  • Poľnohospodárske manažérske riešenia

  • Poľnohospodárske manažérske riešenia

Poľnohospodárske manažérske riešenia (AMS)

Navádzacie systémy

 Systémy navádzania

 V závislosti na systéme navádzania a presnosti prijímaného signálu máte možnosť znížiť prekrytia pracovných záberov až o 90%! Systémy navádzania firmy John Deere sú riešené tak, aby vyhovovali Vašim prevádzkovým potrebám a úrovni komfortu. Tieto systémy umožňujú šetriť Váš čas a znižovať náklady na používané vstupy a to pri každej jazde a na každom hektári. A pretože účinnosť sa priamo zvyšuje s presnosťou, firma John Deere Vám umožňuje ľahko prechádzať z nižšej verzií na vyššiu verziu systému navádzania.


Dokumentácia

 Vedenie dokumentácie

 Systém GreenStar poskytuje nástroje umožňujúce plánovať a viesť evidenciu údajov, týkajúcich sa poľných podmienok, technológií spracovania pôdy, aplikácie pesticídov, dávok priemyselných hnojív, odrôd osiva a množstva použitého osiva, ako aj klimatických podmienok a ďalších informácií. Spojte tieto údaje so softvérom Vášho osobného počítača a získate výkonný systém, ktorého možnosti môžete využívať celý rok. Tento systém Vám umožní optimalizovať Vašu prevádzku a zároveň Vám uľahčí dokumentovanie informácií súvisiacich s Vašim poľnohospodárskym podnikom.


Precízne poľnohospodárstvo

 Presné poľnohospodárstvo

 Bolo dokázané, že najväčšie možnosti pre zníženie nákladov ponúka Systém ovládania sekcií používaný na postrekovačoch. Ceny chemických prostriedkov sa zvyšujú rok, čo rok, značné úspory nákladov sú tiež dosiahnuteľné v oblasti sejby alebo hnojenia priemyselnými hnojivami. Zásluhou normy ISOBUS je možné túto funkciu využívať nielen na postrekovačoch, ale aj na sejacích strojov resp. vysadzovačoch, ako aj na rozhadzovačoch priemyselných hnojív.


Automatizácia

 Automatizácia

 Pre vykonávanie širokého spektra pracovných operácií na Vašej farme je traktor určite tým najdôležitejším, ale aj najviac využívaným strojom. K traktoru však vždy potrebujete aj nejaké náradie. Správne zostavená súprava traktora s náradím je veľmi dôležitá, riešenie tejto úlohy však môže byť veľmi zložité. Dobrou správou je, že norma ISOBUS, ktorú už poznáte, umožňuje, nielen aby Váš traktor ovládal funkcie Vášho náradia, ale aj naopak – Vaše náradie môže ovládať funkciu traktora. Dovoľte, aby naše riešenia automatizácie prevzali to bremeno, ktoré zaťažuje Vašu myseľ.


Telematika

 Telematika

 Hospodárenie na pôde mení svoju podobu. Rozmer strojového parku sa zväčšuje. Náklady sa zvyšujú. Práve preto je dôležité, aby stroje boli v dobrom technickom stave a aby sa zabezpečilo ich efektívne využívanie. Aby bolo možné úspešne zvládnuť pôsobenie všetkých faktorov, tak pracovníci zodpovední za riadenie strojovej techniky sa snažia využívať logistické prednosti, ktoré poskytuje iba telematika.


i-Riešenia - riešenia pre poľnohospodárstvo

 Inteligetné riešenia typu i-Solutions

 Ak chcete v poľnohospodárstve v súčasnosti dosiahnuť zisk, tak je potrebné znížiť náklady a na každom kroku zabezpečovať rast produktivity. Práve v tomto Vám môžu pomôcť inteligentné riešenia typu John Deere i-Solutions.


i-Riešenia

 Displeje

 Displeje sú dôležitou súčasťou systému zabezpečujúceho fungovanie presného poľnohospodárstva.


Prijímač signálu

 Prijímače a signály

 Prostredníctvom technológie navádzania od firmy John Deere máte možnosť zvýšiť úroveň Vašej presnosti postupnými krokmi presne tak, ako potrebujete. Toto všetko môžete vykonať bez ohľadu na konkrétny stroj ktorý práve používate. Je to ľahké. S našimi prijímačmi StarFire môžete si zvoliť jednu zo štyroch úrovní presnosti pre dosiahnutie maxima v stupňovateľnej výkonnosti.Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk