Displeje a prijímače

 • Displeje GreenStar a prijímače StarFire

  Dotknite sa budúcnosti

 • Displeje GreenStar a prijímače StarFire

  Dotknite sa budúcnosti

 • Displeje GreenStar a prijímače StarFire

  Dotknite sa budúcnosti

 • Displeje GreenStar a prijímače StarFire

  Dotknite sa budúcnosti

Displeje a prijímače

Displeje GreenStar 1800 a 2630

Displeje GreenStar 1800 a 2630

Pohodlné nastavenie stroja a prevádzka s displejom GreenStar2 1800 a GreenStar3 2630 vybavených dotykovou obrazovkou TouchScreen vrátane úplnej integrácie so systémom Poľnohospodárskych manažérskych riešení .

GreenStar 3 Displej 2630
GreenStar 2 Displej 1800

Prijímače StarFire

Špičkový príjem

Prijímač StarFire 3000 podporuje všetky systémy navádzania John Deere, je kompatibilný so systémom GLONASS a tiež je kompatibilný so všetkými úrovňami presnosti signálu (SF1, SF2, RTK, SF Mobile RTK). Dokonca aj v podmienkach so zhoršeným príjmom signálu v dôsledku tienenia displej StarFire 300 Vás bude držať v tej správnej stope zásluhou lepšej schopnosti prijímať signál.

Prijímač StarFire 300 predstavuje prijímač základnej úrovni schopný prijímať len signál EGNOS pre systém navádzania s podporou svetelnej lišty GreenStar Lightbar.

Prijímač satelitného signálu StarFire 3000

Prijímač satelitného signálu StarFire 300

Systém RTK: Konštantná opakovateľnosť

RTK: Konštantná opakovateľnosť

Systém RTK otvára nové možnosti pre zvýšenie Vašej výkonnosti a vylepšuje úroveň Vašej ziskovosti prostredníctvom účinnejšieho hospodárenia s nákladmi na aplikáciu materiálových vstupov – zásluhou využívania presnejšieho signálu využívaného pri navádzaní:

Deň čo deň, rok čo rok, budete využívať výhody, ktoré Vám bude prinášať vysoká presnosť opakovaných nadväzujúcich pracovných jázd ± 2cm a to bez ohľadu či sa jedná o pracovné jazdy alebo jazdy na hraniciach pozemku. Tým, že využívate presne tú istú stopu jazdy, systém RTK umožňuje redukovať utláčanie pôdy a má kladný vplyv na dosahovanú výšku úrody pestovanej plodiny a ziskovosť.

Systém StarFire RTK

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk