Displej John Deere GreenStar 3 2630

Displej GreenStar 3 2630

Vlastnosti a špecifikácia

  • Navádzacie a orientačné moduly Guidance a Guidance Pro
  • Dokumentácia
  • Pokročilé výhody systému ISOBUS
  • Monitorovanie výkonu

Navádzací systém, s ktorým môžete rásť

S rozvojom výroby vo vašom podniku je potrebné riešiť stále zložitejšie problémy. Práve preto má zmysel investovať do displeja, ktorý má v sebe zabudovanú možnosť použitia aj v budúcnosti: nový displej GreenStar. Umožní vám úplne monitorovať a riadiť aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom traktore, zberacom lise, obilnom kombajne alebo postrekovači.

Od dokumentovania a monitorovania výkonu až po systém navádzania a pokročilé funkcie protokolu ISOBUS, displej GreenStar 2630 vytyčuje nové štandardy pre pohodlie, komfort a efektívnosť.

Precízne navádzanie

Presné navádzanie
 Displej GreenStar 2630 je dodávaný s predinštalovaným softvérom systému navádzania pre paralelné jazdy Parallel Tracking. Konfigurovateľná domovská stránka vám umožňuje pracovať v režime navádzania, pričom máte možnosť pracovať so svojimi dokumentami, systémom ISOBUS a systémom monitorovania výkonu. Potrebujete viac informácií? Jednoducho prejdite so svojim systémom na vyššiu verziu akou je AutoTrac alebo AutoTrac Universal 200. Alebo prejdite na pokročilejšie riešenia, medzi ktoré patria iTEC Pro, Pivot Pro, riadenie náradia a automatické ovládanie sekcií.

ISOBUS kompatibilita

Pomocou systému ISOBUS máte všetko pod kontrolou
 Využite možnosti, ktoré poskytuje ISOBUS - systém ovládania náradia a dokumentovania pracovnej operácie na jedinom displeji. Ľahko používateľný konektor náradia vám umožní bezproblémovú fungovanie s každým náradím vybaveným digitálnou zbernicou ISOBUS. Displej GreenStar 2630 je certifikovaný pre pripojenie ISOBUS 2011 a vyhovuje norme ISO 11783.

Manažér prístupu

Manažér prístupu - Access Manager
 Systém Access Manager poskytuje ľahko používateľnú funkciu vypínania, ktorou je možné vymedziť oblasti, ktoré chcete, aby obsluha nemohla zmeniť. Definovaním úrovne užívateľského prístupu máte možnosť zaistiť, aby také bežné nastavenia ako A-B línia, mohli byť modifikované, iba vtedy, ak to vy budete chcieť.

Dokumentácia a spracovanie dát

Dokumentovanie a práca s údajmi
 Dokumentovanie pomocou displeja poskytuje možnosť farebne označovať mapu priamo na obrazovke. Môžete farebne zakódovať každú jazdu na mape pokrytia a získate tak reálny obraz o vynechaných miestach a prekrytiach. Zobrazená mapa vyjadruje zmeny v aplikačných dávkach počas postrekov a hnojení priemyselnými hnojivami, pričom legenda vyjadruje každú farbu. Na zberových strojoch je podporovaná funkcia mapovania úrody.

Integrované monitorovanie výkonu

Integrovaný monitor výkonnosti
 Displej GreenStar 2630 vám ušetrí peniaze a nepotrebujete dodatočný monitor výkonnosti na kompatibilných strojoch. A zároveň vám poskytuje prehľad o hodnotách exploatačných parametrov*, medzi ktoré patrí:

  • spotreba paliva (l/h)
  • pojazdová rýchlosť, výkonnosť, zaťaženie motora
  • celkové alebo priemerné hodnoty: plocha, vzdialenosť, pracovný čas, čas voľnobehu; rýchlosť a výkonnosť

Video funkcia

Video funkcia
 Displej GreenStar 2630 je dodávaný s video vstupom. V prípade, že potrebujete mať výhľad aj smerom dozadu alebo pracuje s veľkorozmerným náradím, tak na traktor postačuje iba namontovať kameru. Videozábery môžete sledovať na displeji priamo počas prevádzky stroja.

John Deere Implement Detection

Detekcia prídavných zaridení John Deere

John Deere ISOBUS trailer weighing system

Systém váženia prívesu John Deere ISOBUS

John Deere ISOBUS

Protokol John Deere ISOBUS

* zobrazované hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od používaného traktora, silážnej rezačky alebo kombajnu.

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk