Prijímač John Deere StarFire 6000

Prijímač StarFire 6000

Vlastnosti a špecifikácia

  • Signál SF1, prístup na satelity GLONASS a modul kompenzácie terénu (TCM) u základného modelu
  • Trojnásobne vylepšená presnosť StarFire
  • Sezónna opakovateľnosť 9 mesiacov
  • Služba RTK Extend – 14 dní

Vylepšený signál SF1

Presnosť ±15 cm medzi jednotlivými prejazdmi

Nový signál SF3

Presnosť ±3 cm medzi jednotlivými prejazdmi

RTK

Presnosť ±2,5 medzi jednotlivými prejazdmi a sezónna opakovateľnosť vrátane služby RTK Extend na 14 dní ak nevídite priamo na základnú stanicu alebo v prípade straty signálu

Prijímač StarFire 6000

 StarFire 6000 je náš prijímač novej generácie, ktorý spája výhody viacerých prijímačov do jedného systému. Definuje tak novú úroveň presnosti a stability signálu.

 Prijímač StarFire 6000 pracuje bezchybne so všetkými úrovňami presnosti a systémami navádzania John Deere. Po druhé, systém StarFire 6000 je vybavený dokonalým modulom na kompenzáciu terénu (TCM) pre automatické vedenie, rozostupy a otáčanie vozidiel, zatiaľ čo kompatibilita so systémom GLONASS je súčasťou základnej výbavy. Signál SF1 teraz disponuje vylepšeným signálom, ďaleko tak presahuje možnosti systému EGNOS a je naďalej bezplatný.

 Predstavujeme vám “Trojnásobnú presnosť StarFire”, nový korekčný signál SF3 so “sezónnou opakovateľnosťou” a 4-násobne rýchlejšou dobou načítania, rovnako aj ďalšie vylepšené riešenia RTK ako napríklad 14 dňové rozšírenie služby “RTK Extend”, čím je prijímač StraFire pripravneý konkurovať budúcnosti.

 V neposlednom rade, aby systém StarFire 6000 fungoval v poriadku, je teraz vybavený zabezpečovacím zariadenám proti krádeži.

 Neprekonateľná prevádzka s trojnásobnou presnosťou StarFire

 Prijímač StarFire 6000 zachytáva paralelne 3 korekčné signály z geostacionárnych satelitov namiesto jedného. V prípade straty signálu z jedného geo-stacionárneho satelitu sa môže prijímač okamžite prepnúť na jeden z dvoch ďalších korekčných signálov SF3. To zaručuje maximalizovanú prevádzku a presnosť aj v najťažších podmienkach ako je napríklad práca na výbežkoch v blízkosti lesa. Trojnásobná presnosť StarFire (Triple StarFire Accuracy) je nová základná funkcia pre úrovne presnosti SF1 a SF3.

 Nový signál SF3 so sezónnou opakovateľnosťou

 V porovnaní s predchádzajúcim korekčným signálom SF2, nový signál SF3 poskytuje nielen vynikajúcu presnosť medzi jednotlivými prejazdmi +/–3 cm, ale aj 9 mesiacov sezónnej opakovateľnosti. Pokiaľ ide o dlhé polia alebo ak sa vraciate neskôr na pole kvôli samostatným aplikáciam, signál zaznamenáva orientačné línie. Doba aktivácie (pull-in time) signálu SF3 je až 3-4 násobne rýchlejšia.

 Systém RTK dostupný non-stop

 Riešenia John Deere RTK na prijímači StarFire 6000 teraz prichádzajú s možnosťou rozšírenia až na 14 dní. Jednoducho povedané, ak priamo nevidíte na základnú stanicu alebo ak ste stratili mobilnú sieť pri použití mobilného RTK, s prijímačom StarFire 6000 môžete pokračovať v práci s úplnou presnosťou a opakovateľnosťou až 14 dní. Systém tak poskytuje maximálnu dobu prevádzkyschopnosti.

Špecifikácia prijímača John Deere StarFire 6000

Pozrite si podrobnejšie informácie v technickom popise.
Stiahnuť

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk