Prijímač signálu StarFire 3000

Prijímač signálu StarFire 3000

Charakteristika

  • Vylepšená odolnosť voči tieneniu
  • Spoľahlivý v každom teréne
  • Bezproblémová funkcia so všetkými úrovňami presnosti (EGNOS, SF1, SF2 a RTK)
  • Bezplatný korekčný signál SF1 v štandardnej výbave

Prijímač StarFire 3000.

Prijímač signálu John Deere StarFire 3000

Prijímač StarFire 3000 je našim najnovším prírastkom do rodiny našich prijímačov satelitného signálu a bezproblémovo pracuje so všetkými úrovňami presnosti (EGNOS, SF1, SF2 a RTK) a so všetkými našimi systémami John Deere určenými pre navádzanie. Počínajúc systémom Parallel Tracking, poskytujúcim podporu manuálnemu riadeniu, až po integrované automatické riadenie AutoTrac, tento nový inteligentný prijímač je konštruovaný tak, aby mohol rásť spolu s rozvojom Vašich aktivít počas budúcich rokov.

Vylepšená odolnosť voči tieneniu
 Prijímač StarFire 3000 zachytáva satelitné signály vysielané Globálnym systémom určovania polohy (Global Positioning System – GPS). Tento systém je spôsobilý využívať aj satelity GLONASS (Ruský navigačný satelitný systém, podobný systému GPS) pre udržovanie schopnosti navigovať dokonca aj v zatienených podmienkach so slabým signálom a v iných nepredvídateľných prostrediach. Naviac, prijímač je konštruovaný pre využívanie satelitov so sklonom obežnej dráhy menším než 5 stupňov nad horizontom. Zásluhou lepšej dostupnosti satelitov, prijímač StarFire 3000 spoľahlivejšie určuje polohu.

Spoľahlivý v každom teréne
 Kompenzačná technológia John Deere spolu s prijímačom satelitného signálu StarFire 3000 poskytuje možnosť detekovať otáčanie, nakláňanie a vybočovanie vozidla počas jazdy. Takýmto spôsobom je prijímač schopný kompenzovať rušivé vplyvy a následne správne určuje skutočnú polohu vozidla s ohľadom na terénne podmienky v rámci poľa.

Prijímač signálu John Deere StarFire 300

Zvoľte si presnosť akú potrebujete.
 Prijímač StarFire 3000 možno využívať počas celého roka pre stále meniace sa aplikácie a rôzne úrovne presnosti. Váš vstup do sveta systému navádzania GreenStar je ľahký a finančne nenáročný. Návratnosť vynaložených investícií je zaistená.

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk