Navádzanie a ovládanie stroja

 • Navádzanie a ovládanie stroja

  Výhoda na každom poli a úvrati

 • Navádzanie a ovládanie stroja

  Výhoda na každom poli a úvrati

 • Navádzanie a ovládanie stroja

  Výhoda na každom poli a úvrati

 • Navádzanie a ovládanie stroja

  Výhoda na každom poli a úvrati

Navádzanie a ovládanie stroja

Navádzacie systémy John Deere

Navigačné systémy John Deere udávajú smer

Prínosy zo zavedenia systému navádzania sú okamžité, sú jasné a sú dokázateľné: prínosy prichádzajú v podobe menšej spotreby paliva, menšej spotreby priemyselných hnojív a chemických prípravkov, viac udržateľné hospodárenie a vyššia produktivita a ziskovosť:

Systém navádzania AutoTrac
Systém navádzania AutoTrac Controller
Univerzálny systém navádzania AutoTrac Universall 200
Systém navádzania v smere paralelných jázd Systém navádzania s podporou svetelnej lišty Systém aktívneho navádzania pripojeného náradia Active Implement Guidance
Systém inteligentného riadenia iSteer
Systém navádzania na riadky AutoTrac RowSense


Ovládanie stroja

Ovládanie stroja

Základným princípom automatizovaného ovládania stroja je celkové pracovné uvoľnenie namiesto napätia, ktoré spôsobuje zvyšovanie krvného tlaku.

Jedinou úlohou, ktorú treba vykonávať pri používaní automatizovaného ovládania stroja je zaradenie páky do štartovacej polohy a následne riadiť traktor a dokonca ani toto nie je vždy potrebné robiť:

Systém ovládania iTEC Pro
Systém riadenia traktora a zberacieho lisu Sysém ovládania funkcie prekladacieho voza Systém navádzania na riadky AutoTrac RowSense
Systém synchronizácie stroja Machine Sync

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk