Postrekovače

 • Ťahané postrekovače rady 700

  Najlepší vo všetkom

 • Ťahané postrekovače rady 800

  Najlepší vo všetkom

 • Samochodný postrekovač 5430i

  Najlepší vo všetkom

 • Ťahaný postrekovač R962i

  Najlepší vo všetkom

 • Ťahaný postrekovač rady 700

  Najlepší vo všetkom

 • Ťahaný postrekovač R962i

  Najlepší vo všetkom

Postrekovače

Ťahané postrekovače

 Ťahané postrekovače

 Sú lepšie vo všetkom: ak požadujete vyššiu výkonnosť a nižšie jednotkové náklady na hektár, tak potrebujete stroj, ktorý je lepší vo všetkom – a nie iba v jednej disciplíne:

Postrekovače typového radu R900i: objem nárže 6.200 l


Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk