Sejacie stroje

  • Sejací stroj 740A

  • Sejací stroj 750A

Sejacie stroje

Pneumatický sejací stroj

Sejacie stroje

 Vynikajúca presnosť sejby zameraná na dosiahnutie vysokých úrod. Skonštruované pre prácu v tých najťažších pracovných podmienkach a dosahovanie maximálnej plošnej výkonnosti - pneumatické sejacie stroje John Deere 740A, určené pre sejbu minimalizačných systémoch obrábania pôdy a univerzálne pneumatické sejacie stroje John Deere 750A sa vyznačujú tou najvyššou úrovňou presnosti sejby:

Sejacie stroje 740A/750A

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk