Modely 740A/750A

  • Sejacie stroje John Deere 740A a 750A

    Presnosť pre maximálne výnosy

Modely 740A/750A

Skonštruované pre prácu v tých najťažších pracovných podmienkach a dosahovanie maximálnej plošnej výkonnosti, pneumatické sejacie stroje John Deere 740A, určené pre sejbu v minimalizačných systémoch obrábania pôdy a univerzálne pneumatické sejacie stroje John Deere 750A sa vyznačujú tou najvyššou úrovňou presnosti sejby. V podmienkach systému konvenčného spracovania pôdy, minimalizačných systémoch obrábania pôdy, alebo aj v systéme priamej sejby – tieto vysokovýkonné stroje poskytujú vynikajúce prednosti, medzi ktoré možno považovať:

  • presné uloženie osiva vo všetkých pôdnych podmienkach,
  • najvyššiu pracovnú spôsobilosť z ktorej sa odvíja vynikajúca plošná výkonnosť,
  • nižšiu spotrebu ľudskej práce a spotrebu paliva, čo prispieva k vyšším ziskom,
  • spoľahlivá pracovná výkonnosť a to dokonca aj v podmienkach väčšieho množstva rastlinných zvyškov na povrchu poľa,
  • presné dodržovanie hĺbky sejby, čo zabezpečuje rovnomerné vzchádzanie porastu,
  • dokonalý informačný systém pre potreby obsluhy,
  • voliteľný systém navádzania jazdy s podporou GPS

 Pneumatický sejací stroj s dvojkotúčovou výsevnou pätkou John Deere 740A

Nízke nároky na ťahový výkon napriek solídnej pevnosti

Diskový pneumatický sejací stroj 740A

 Vysoká plošná výkonnosť v systémoch minimalizačného,  ale aj konvenčného spracovania pôdy je dôležitým obchodným znakom sejacieho stroja John Deere 740A a to zásluhou nízkych nárokov na ťahový výkon. Konkrétne to znamená, že pre sejací stroj s pracovnou šírkou záberu 9 m úplne postačuje traktor s výkonom motora iba 96 kW (130 hp).

 Veľkokapacitný zásobník s objemom 2300 alebo 3500 l umožňuje vysokoúčinnú prácu bez prestojov, čo umožňuje dosahovať vysokú plošnú výkonnosť za jednotku pracovného času.

 Dvojkotúčové výsevné pätky, použité na sejacom stroji John Deere 740A, zabezpečujú hladkú, rýchlu a bezproblémovú sejbu. Uloženie výsevných pätiek umožňuje efektívne vnikanie do pôdy, a to dokonca aj v tvrdších pôdnych podmienkach a pri väčšom množstve rastlinných zvyškov na povrchu pôdy. Výsledkom dodržiavanie presnej hĺbky sejby je rovnomerné vzchádzanie porastu vysiatej plodiny a optimálne podmienky pre založenie úrody.

 Univerzálny sejací stroj John Deere 750A

Kvalita určuje smer

Bezorebný pneumatický sejací stroj 750A

 Celosvetovo osvedčená technológia sejby s nízkou energetickou náročnosťou, kombinovaná s použitím výsevných pätiek, ktoré zabezpečujú podmienky pre rovnomerné vzchádzanie porastu, optimalizuje úrodu a účinnosť výrobného procesu. Jednokotúčové výsevné pätky použité na univerzálnych sejacích strojoch John Deere 750A sú celosvetovo akceptované s predajom presahujúcim 2 milióny jednotiek. Tieto výsevné pätky zabezpečujú presné uloženie osiva, a to dokonca aj v podmienkach priamej sejby do strniska.

 Zásluhou robustnej konštrukcie zváraného rámu sejacie sa sejacie stroje John Deere 750A znovu a znovu osvedčujú pri sejbe dokonca aj v tých najťažších pôdnych podmienkach. Pri pojazdovej rýchlosti až 15 km/h a s pracovnou šírkou záberu 6 m tieto stroje zaručujú vysokú plošnú výkonnosť.

 Sejacie stroje John Deere 750A sa vyznačujú pracovnou šírkou záberu, ktorá umožňuje znižovať spotrebu pracovného času, ľudskej práce a palivo – čím dosahujú vysokú univerzálnosť, ktorá sa znovu a znovu vypláca.

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk