Traktory radu 5M

  • Traktory rady 5M

    M - znamená viac ako by ste očakávali od traktorov tejto rady

Traktory radu 5M

M – znamená Mimoriadny typový rad

 

Traktory typového radu 5M poskytujú väčšie možnosti výberu než tomu bolo v minulosti. Zákazník má možnosť voľby medzi mimoriadne veľkou komfortnou kabínou alebo traktorom bez kabíny. K dispozícií je aj verzia traktora s nízkou strechou, čo predstavuje ideálne riešenia pre ustajňovacie priestory a maštale s nízkym stropom. Pestovatelia ovocia a vinohradníci osobitne uvítajú modely traktorov s úzkym rozchodom kolies. V ponuke je aj uvádzací model s 3-valcovým motorom s veľmi atraktívnou cenou.

Nie je to iba univerzálnosť, ktorú očakávajú naši zákazníci od traktorov typového radu 5M, ale je to aj robustnosť. Orba v ťažkých podmienkach patrí do sortimentu prác vykonávaných traktormi typového radu 5M rovnako ako operácie spracovania pôdy s použitím energeticky náročného náradia s pohonom cez vývodový hriadeľ.

Rôzne typy voliteľných prevodoviek určených pre traktory typového radu 5M, počínajúc prevodovkou 16/16 SyncReverser až po prevodovku 32/16 PowrReverserPlus, sú konštrukčne riešené s ohľadom na dosiahnutie konzistencie s výkonom motora a s cieľom dosahovať dlhú životnosť. Ovládanie modulácie na elektrohydraulickej prevodovke PowerReverser Vám umožní presne nastaviť priebeh zmeny prevodu, tak, aby bolo možné zohľadniť charakter vykonávanej pracovnej operácie – rýchlejšie radenie prevodových stupňov pri otáčaní na úvratiach alebo hladké a jemné zmeny smeru pri práci s nakladačom. Pestujete na poliach zeleninu? V takom prípade voliteľná prevodovka umožňuje dosahovať plazivý chod s rýchlosťou 300 m/h. Integrovaný mechanizmus parkovacej brzdy je súčasťou štandardnej výbavy a umožňuje bezpečné uzamknutie traktora na danom mieste, čo poskytuje väčšiu bezpečnosť.

 

Traktory rady 5M

Hlavné znaky

Získajte viac informácií o hlavných znakoch uvedeného produktu kliknutím na nižšie uvedené odkazy.

Zdvíhanie ťažkého náradia je ľahká práca

Traktory rady 5M

Budete veľmi prekvapený výkonným hydraulickým systémom s otvoreným stredom, ktorý je použitý na traktoroch typového radu 5M. Všetky stroje sú dodávané s tandemovým čerpadlom 94 l/min, ktoré je schopné poháňať každé Vaše hydraulicky poháňané náradie. Čerpadlo s takouto výkonnosťou poskytuje dostatočný výkon pre dva hydraulické ovládače umiestnené v prednej časti a až tri ovládače umiestnené v zadnej časti.

Traktory typového radu 5M sa vyznačujú veľkou silou využiteľnou pre zdvíhanie. Kombináciu čelne neseného a vzadu neseného žacieho stroja alebo ťažké kultivátory pre spracovanie pôdy – dokáže dobre zvládnuť výkonný trojbodový záves traktora.

 

Prácu s čelným nakladačom možno ľahko zvládnuť

Ľahká práca s čelným nakladačom

Čelný nakladač možno teraz namontovať rýchlo a ľahko, takže práce spojené so zdvíhaním a nakladaním možno ľahko zvládnuť a nedochádza pritom k časovým stratám. Optimalizovaná konštrukcia znamená, že traktor a čelný nakladač fungujú ako jeden celok. Prídavné zariadenia, medzi ktoré patrí výkonný predný záves, predný vývodový hriadeľ, voliteľná elektrohydraulická prevodovka PowrReverser, a bezúdržbová viackotúčová mokrá spojka, vytvárajú kompletnú súpravu.

Traktory radu 5: Univerzálny AutoTrac 200

Riadiaca súprava AutoTrac ATU 200 Universal
Tento automatický systém navádzania využívajúci satelitný navigačný signál maximalizuje výkonnosť traktora a zároveň uľahčuje prácu operátora, napríklad pri práci za zníženej viditeľnosti alebo v prašných podmienkach. Systém AutoTrac zmenšuje prekrytia pracovných záberov až o 90% a umožňuje rýchlejšie vykonávať otáčky na úvratiach , čím sa dosahuje úspora Vášho pracovného času, menšia spotreby paliva a nižšie pracovné náklady. Softvér pre vedenie dokumentácie a ovládanie náradia Vám umožní regulovať vstupné náklady a tiež aj elektronickú evidenciu údajov charakterizujúcich vstupy vynaložené pri pestovaní poľných plodín a tiež aj ďalšie regulačné požiadavky. Súprava obsahuje prijímač StarFire, originálny displej GreenStar náhradu motorizovaného stĺpika riadenia. systém je kompatibilný so signálmi SF1 a SF2, a tiež aj so signálom RTK.

Prostredníctvom našich displejov získate úplne nový pohľad na Vaše poľné operácie. Obidva dipleje – tlačítkami ovládaný displej 1800 a displej s dotykovou obrazovkou 2600 patria do kategórie plnofarebných displejov.

Šikovný a účinný

Šikovný a účinný

Nakladanie a vykladanie balíkov kruhového prierezu, odpratávanie zvyškov slamy, cúvanie v tesných a nepríjemných priestoroch – to všetko sú úkony, ktoré šikovné a svižné traktory typového radu 5M dokážu zvládnuť, pretože práve pre takéto činnosti sú konštruované.

Zásluhou krátkeho rázvoru a malého polomeru otáčania – 4,6 m, traktory typového radu 5M skutočne žiaria pri práci v stiesnených ustájňovacích priestoroch alebo na úzkych poliach vyznačujúcich sa častými nárokmi na otáčanie na úvratiach. Ľahkosť ovládania a vysoká manévrovateľnosť týchto kompaktných traktorov zatieňuje iné veľké traktory. Voliteľná elektrohydraulická prevodovka PowrReverser je účinným pomocníkom, ktorý tiež uľahčuje Vašu prácu.

Výkonný vývodový hriadeľ

Traktory rady 5M

Aby ste mohli pracovať svižnejšie s Vašim traktorom k dispozícií máte na výber jednu z troch voliteľných možností vývodových hriadeľov: 540/540E alebo 540/540E/1000 pre ťažké a náročné práce alebo 540/540E so závislým pohonom vývodového hriadeľa od pojazdu, ktorý je vhodný napríklad pre ťahanie prívesov s hnanými nápravami v kopcovitom teréne. Integrovaný predný vývodový hriadeľ a predný hydraulický záves predstavujú voliteľné príslušenstvo rozširujúce možnosti využívania Vášho traktora typového radu 5M.

Traktor bez kabíny

Traktor rady 5M bez kabíny

Verzia traktora typového radu 5M s otvoreným stanovišťom operátora sa vyznačuje rovnakou úrovňou komfortu a ergonomickou dokonalosťou.

5M Series Video

Video traktorov rady 5M

5M Series Video

Video traktorov rady 5M

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk