Centrum technickej podpory dílera (DTAC)

Centrum technickej podpory dílera (DTAC)

Centrum technickej podpory dílera (DTAC - Dealer Technical Assistance Center) je Intranetový systém, ktorý je prístupný našim predajcom a dílerom. Predajcom a dílerom a poskytuje najnovšie informácie o zmenách na výrobkoch, informuje ich o nových riešeniach a novinkách týkajúcich sa opravárskych činností, ap.

Vyhľadávaním v databáze s použitím Kľúčových slov, predajcovia a díleri majú možnosť získať prehľad o najnovších informáciách týkajúcich sa opráv strojov a môžete plne dôverovať, že keď už sa oprava stroja začala tak v jej priebehu sa budú využívať najnovšie informácie a poznatky pochádzajúce priamo z výrobného závodu.

Centrum technickej podpory dílera (DTAC - Dealer Technical Assistance Center) je prepojené na predajcov a distribútorov cez Intranet spolu s ďalšími inými systémami, takými ako JDPoint určených pre dodávku, kontrolu a objednávanie náhradných súčiastok. Systém je dostupný 24 hodín denne, 365 dní v roku. Vždy, keď potrebujete pomoc, systém je k dispozícií prostredníctvom dotyku klávesnice.

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk