Programy zdokonaľovania výrobku

Podobne ako vo väčšine firiem, aj vo firme John Deere, výrobky sa neustále menia, vyvíjajú a zdokonaľujú priamo na základe požiadaviek zákazníkov, na základe výsledkov výskumu a vývoja, ako aj z mnohých iných dôvodov.

Vždy vtedy, keď je potrebné, aby subjekt zmeny alebo zdokonalenia výrobku prinieslo podstatné zdokonalenie funkčnosti alebo spoľahlivosti, firma John Deere často podnecuje Program zdokonaľovania výrobku. Toto je činnosť, ktorá podstatne podporuje vytváranie vyššej kvality výrobku a v rozhodujúcej miere prispieva k celkovej vyššej kvalite, k lepšiemu imidžu našich výrobkov a k vyšším priemerným zostatkovým hodnotám.

Agroservis spol. s r.o. ,
zástupca výrobcu John Deere pre Slovensko
Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Slovakia
Tel. 035/77 40 557
Fax. 035/77 40 555
info@agroservis.sk